9. Szociális hozzájárulási adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2015/01. számában (2015. január 9.)

9.1. A szociális hozzájárulási adóból érvényesíthet ő kedvezmény

A kisgyermekes szülők után érvényesíthető munkáltatói szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény esetében a részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében nem kell alkalmazni az arányosítási szabályt, így bruttó 100 ezer forintos összeghatárig érvényesíthetnek kedvezményt az őket foglalkoztató munkáltatók. Mindez azt jelenti, hogy a 100 ezer vagy ezt meghaladó munkabér kifizetése esetén a munkaidőre tekintet nélkül 27 ezer forintra emelkedik az érvényesíthető szociális hozzájárulási adó.

A szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmény

– a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak, a huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti munkavállalók, a tartósan álláskereső személyek és a szabad vállalkozási zónákban foglalkoztatottak után legfeljebb 100 000 Ft-nak,

– a doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő esetén legfeljebb 500 000 Ft-nak,

– a doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt foglalkoztatása során legfeljebb 200 000 Ft-nak

a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része lehet.

[Eatv. 463. § (5) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!