Adatvédelmi közlemény

Ez a cegvezetokklubja.hu honlap adatvédelmi közleménye.

A cegvezetokklubja.hu tulajdonosa/üzemeltetője védi a látogatók személyes adatait, tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát. A tulajdonos/üzemeltető bizalmasan kezeli a látogatók személyes adatait, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát.

A honlap működtetése során rögzítjük a felhasználók IP-címét, amelyből bizonyos esetben következtetni lehet a felhasználó személyére. Az adatmentésnek technikai célja van, elengedhetetlen a rendszer folyamatos működéséhez, ám a naplóállományok elemzése során ezeket az adatokat más információval nem kapcsoljuk össze.

A honlap látogatói a honlapon minden esetben munkahelyi e-mail címüket kötelesek megadni. A honlap használói a nevük és e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy technikai, számlázással kapcsolatos vagy kereskedelmi üzeneteket küldhessen nekik a kotelezotovabbkepzes.hu tulajdonosa/üzemeltetője és tulajdonosi-kiadói érdekköre azért, hogy tájékoztatót és kereskedelmi ajánlatokat tudjon küldeni a cegvezetokklubja.hu oldal felhasználói számára.

A cegvezetokklubja.hu látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják, a regisztráció nyújtotta plusz szolgáltatásokat önként veszik igénybe.

A honlapnak létezhet olyan része, amely személyes adatok megadásával egybekötött regisztráció nélkül nem használható. Ezen esetekben a felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételével az adatainak megadásáról is.

Az adatkezelési elvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Az adatkezelés célja, jogalapja:

• Hozzáférés biztosítása a cegvezetokklubja.hu oldalon elérhető szolgáltatásokhoz, és a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó – törvényi előíráson alapuló – nyilvántartások és adatszolgáltatások teljesítése.

• Tájékoztatók és ajánlatok küldése a cegvezetokklubja.hu használói számára az oldal üzemeltetőjétől és tulajdonosi-kiadói érdekkörétől (OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft., Hírtőzsde Holding Zrt., Értesítő és Közlönykiadó Kft., Feketelista Adatbank Kft., Cégvezetők Klubja és a Magyar Közbeszerzési Társaság), az aktuális szolgáltatásaikról és termékeikről.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartamának meghatározása a mindenkori hatályos törvényi előírásokon alapul (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény).

Az adatok kezelésére és feldolgozására jogosultak:

A cegvezetokklubja.hu oldalon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelést kizárólag a Hírtőzsde Holding Zrt. végez, szervere szerződött szolgáltatónál van elhelyezve, ám e szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak sem.

A Hírtőzsde Holding Zrt. mint adatkezelő a szolgáltatások folyamatos biztosításával kapcsolatos adminisztrációs és dokumentumkezelési feladatokhoz (a szolgáltatás számlái, marketing célú levelek, ajánlatok elkészítése és postázása) esetenként külső szolgáltatót mint adatfeldolgozót vesz igénybe. Ezen szolgáltatók a szerződés szerinti feladataik elvégzése után az átadott adatokat kötelesek megsemmisíteni vagy a Hírtőzsde Holding Zrt. számára visszaszolgáltatni.

Adatok továbbítása:

A Hírtőzsde Holding Zrt. az előző pont és a törvényi előírás alapján továbbítja a kezelt adatokat.

Jogorvoslat:

• Ön bármikor megtilthatja a tájékoztatók és ajánlatok küldését a cegvezetokklubja.hu oldal üzemeltetője és tulajdonosi-kiadói érdekköre (OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft., Hírtőzsde Holding Zrt., Értesítő és Közlönykiadó Kft., Feketelista Adatbank Kft., Cégvezetők Klubja és a Magyar Közbeszerzési Társaság) szolgáltatásairól és termékeiről. Ehhez használhatja bármelyik tőlünk kapott e-mail alján lévő leiratkozó linket, amelyre kattintva automatikusan töröljük adatait adatbázisunkból vagy egy e-mailt kell küldeni az ugyfelszolg@cegnet.hu címre, mely tartalmazza az Ön azonosításához szükséges adatokat (pl. az Ön nálunk szereplő, töröltetni kívánt e-mail címét) és egyértelmű kérését adatai törléséről.

Cookie-k

A szolgáltatás üzemeltetése során – a teljesebb kiszolgálás érdekében – a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhetünk el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó bármikor törölheti számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a cegvezetokklubja.hu oldal működése nem teljes értékű.

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Google Analitika

Weboldalunk a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Inc. adatkezeléséről itt olvashat.

Facebook Like, Ajánlás, Komment és regisztráció

Az oldalakon található Like és Ajánlom gomb esetében, valamint a Facebook felhasználói fiókkal történő kommentelésnél történő adatkezelésről itt olvashat.

Linkek

Oldalaink más oldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Ezen céloldalak adatkezeléséért társaságunk nem vállal felelősséget.