7. Társadalombiztosítás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2015/01. számában (2015. január 9.)

7.1. Járulékalapot képező jövedelem

Pontosításra kerül, hogy mit kell járulékalapot képező jövedelemnek tekinteni az Szja-törvény szerinti összevont adóalapba tartozó jövedelem hiányában. Ilyen eset lehet például, ha a munkavállaló külföldön dolgozik, de Magyarországon marad biztosított, és a munkát külföldön a külföldi jog szerint megkötött munkaszerződés alapján végzi. Ekkor a külföldi jog szerint megkötött szerződésben meghatározott díj havi összege számít járulék­alapot képező jövedelemnek. [Tbj-tv. 4. § k) pont]

7.2. Egészségügyi szolgáltatási járulék összegének emelése

Az egészségügyi szolgáltatási járulék emelkedik havi 6810 forintról 6930 forintra. [Tbj-tv. 19. § (4) bekezdés]

7.3. Kiegészít ő tevékenységet folytató járuléka

A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tevékenységének megszűnése után kifizetett, személyes közreműködés vagy ügyvezetői tevékenység alapján járó járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni a járulékot. [Tbj-tv. 36. § (2) bekezdés]

7.4. Családi adókedvezménnyel való összhang

Az Szja-törvény módosításával összhangban a kifizető is köteles a családi járulékkedvezmény havi összegét megállapítani, ha a magánszemély részére az összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelmet (pl. megbízási díjat) juttat. [Tbj-tv. 51. § (1) bekezdés]

7.5. A kiküldetési szabály átmeneti rendelkezésének meghosszabbítása

A már letárgyalt, kihirdetésre váró kétoldalú szociális biztonsági egyezmények hatálybalépéséig 2015. július 1-jéig meghosszabbodik a Magyarországra kiküldött külföldi munkavállalókra vonatkozó átmeneti rendelkezésben rögzített azon időtartam, amely biztosítja, hogy a harmadik országból kiküldött munkavállalók tb-mentesen foglalkoztathatók Magyarországon.

E szabály értelmében a 2013. július 1. előtt megkezdett kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés esetén a 2 éves időtartamot 2013. július 1-jétől kell számítani, ennek eredményeképpen a külföldiek Magyarországra történő kiküldetése esetén biztosítási kötelezettség legkorábban 2015. július 1-jével jön létre [Tbj-tv. 65. § (1) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!