5. Kisvállalati adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2015/01. számában (2015. január 9.)

5.1. Adóelőleg fizetése

2015. január 1-jétől megváltozik a kisvállalati adót választók adóelőleg-megállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének ütemezése. A korábban bevételi értékhatárhoz kötött szabályokkal ellentétben a jövő év elejétől egységesen, negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig tesznek eleget az adóelőleg-megállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségüknek a kisvállalati adó alanyai. [Katv. 23. § (2) bekezdése]

5.2. A kiva-alanyiság megszűnése

A jövő év január 1-jétől érvényes szabályok szerint a kisvállalatiadó-alanyiság választására jogosító 500 millió forintos bevételi értékhatár átlépését a korábbi szabályhoz képest ritkábban, a negyedév első napján kell vizsgálniuk az adózóknak és kapcsolt vállalkozásaiknak. Az adminisztráció egyszerűsítését szolgáló rendelkezés lehetővé teszi, hogy a bevételi értékhatárt ne folyamatosan kelljen ellenőrizniük a vállalkozásoknak, hanem negyedévente egy alkalommal. Amennyiben az adózó bevétele a negyedév első napján meghaladja az 500 millió forintot, akkor adóalanyisága a túllépés napját megelőző napon, azaz az előző negyedév utolsó napján szűnik meg. [Katv. 19. § (5) bekezdés a) pontja]

2015. január 1-jétől pontosítás rendelkezik arról, hogy amennyiben az adózó kisvállalatiadó-alanyisága valamely okból megszűnik, a kisvállalatiadó-alanyiság a megszűnést követő 24 hónapon belül nem választható újra. A jogalkotói szándék korábban is megegyezett a január 1-jétől életbe lépő szabállyal, azonban a korábbi két adóév megfogalmazás miatt előfordulhatott, hogy mindössze 2 hónap elteltével az adóalanyiság újra választhatóvá vált. A módosítás révén az adóalanyiság 2 naptári év elteltével választható újra. [Katv. és 19. § (8) bekezdése]

5.3. Korrigált pénzforgalmi szemlélet ű eredmény

2015. január 1-jétől pontosításra kerül, hogy az adóalanyiság időszakát megelőző időszakra megállapított, az adóalanyiság időszaka alatt teljesített adófizetési kötelezettség fogalma alá nem értendő az általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettség, erre tekintettel a kisvállalatiadó-alanynak az adóalanyiságot megelőző időszakra vonatkozó általános forgalmi adóval nem kell megnövelnie a pénzforgalmi szemléletű eredményét. [Katv. 20. § (6) bekezdés f) pontja]

A kisvállalati adóról szóló törvény meghatározza, hogy milyen tételekkel kell korrigálni az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményét abban az esetben, ha kisvállalati adózásról társasági adózásra tér át önként, vagy kötelező jelleggel. Amennyiben a kisvállalatiadó-alanyiság időszakára vonatkozó, de a kisvállalati adó hatálya alatt be nem folyt bevételt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) szerint nem kell elhatárolni, ezt a bevételt akkor is növelő tételként kell számba venni a pénzforgalmi szemléletű eredmény megállapításakor a társaságiadó-alanyiságot megelőzően a kisvállalatiadó-alanyiság megszűnésének adóévére. Ugyanez az elv vonatkozik az Sztv. szerint nem elhatárolandó, kisvállalatiadó-alanyiság időszaka alatt ki nem fizetett költség, ráfordítás összegére, mint például a kisvállalatiadó-alanyiság időszakában december hónapra esedékes munkabér, vagy a szállítói tartozás társaságiadó-alanyiság időszakában történő megfizetése. Ebben az esetben a kisvállalatiadó-alanyiság megszűnésének adóévére számított pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenteni kell a ki nem fizetett költség, ráfordítás összegével. [Katv. 20. § (18) bekezdés a) pontja és (19) bekezdés b) pontja]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!