4. Befektetési alapok különadója

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2015/01. számában (2015. január 9.)

A 2015. január 1-től hatályos szabály a kollektív befektetési formák különadó-kötelezettsége helyett a forgalmazónak és a befektetési alapnak állapítja meg a különadó-kötelezettségét.

Adóköteles a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező forgalmazó által Magyarországon forgalmazott és ügyfelei részére vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott külföldi kollektív befektetési értékpapír, valamint a befektetésialap-kezelő által kezelt és Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye.

Az adó alapjának meghatározása a nettó eszközérték alapján történik, amely a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó eszközértékén számított, negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított érték.

Az adó éves mértéke az adóalap 0,05 százaléka.

A fizetendő adót a forgalmazó, illetve a befektetésialap-kezelő állapítja meg, vallja be és fizeti meg negyedévente, az éves adómérték egynegyedét figyelembe véve, a negyedévet követő hónap 20. napjáig.

Amennyiben a külföldi kollektív befektetési értékpapírokat a befektetésialap-kezelő forgalmazza, és ehhez kapcsolódóan értékpapírszámla-vezetést is végez, akkor forgalmazóként adóalany, és e tevékenysége körének megfelelően alkalmaznia kell a rendelkezéseket. (2006. évi LIX. törvény 4/D. §)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!