18. Cégautóadó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2015/01. számában (2015. január 9.)

18.1. Adóalany

2015. január 1-jétől a magyar állam tulajdonában álló (általa vásárolt, örökölt vagy más módon szerzett) személygépkocsi után a cégautóadó alanya – főszabályként – az a személy vagy szervezet, amely a személygépkocsi mint állami tulajdon felett a vagyonkezelői jogot gyakorolja (például a kormányhivatal). Kivétel ez alól az az eset, ha az állami tulajdonú személygépkocsira használati jogot alapítottak, ez esetben ugyanis ezen jog jogosítottja minősül adóalanynak. (Gjt. 17/B. §)

18.2. Új adómentesség

2015. január 1-jétől mentes az adó alól az a személygépkocsi, amely törvényes öröklés útján, azaz azért került a magyar állam tulajdonába, mert az örökhagyó egyéb törvényes örökössel nem rendelkezett, illetve végrendelet hiányában halt meg. A mentesség csak addig illeti meg ezeket a személygépkocsikat, ameddig a vagyontárgy feletti vagyonkezelői vagy használati jogot az állam nevében az örökösi jogállást gyakorló MNV Zrt. más személy vagy szervezet (pl. költségvetési szerv, vagy állami tulajdonban álló gazdasági társaság) részére át nem adja. [Gjt. 17/D. § h) pont]

18.3. Egyszerűsítés az adóbevallásban

Ha az adó alanya öröklés útján szerzi meg a személygépkocsit, akkor a cégautóadó-megállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségét a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének negyedévét követő hónap 20. napjáig kell teljesíteni.

Az adómentes járművek adójáról nem kell bevallást benyújtani. [Gjt. 17/G. § (3) bekezdés]

18.4. Egyes fogalmak egyértelműsítése

A környezetvédelmi osztályjelzés fogalma egyaránt vonatkozik a gépjárműadóban érvényesíthető adókedvezményre, illetve a cégautóadó mértékének megállapítására. A Gjt.-be iktatott pénzügyi lízing fogalma azt a célt szolgálja, hogy a pénzügyi lízingbe adással összefüggő cégautóadó-alanyiság megállapítása során egyértelművé váljon, pénzügyi lízing alatt a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti pénzügyi lízinget kell érteni.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!