11. Általános forgalmi adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2015/01. számában (2015. január 9.)

11.1. Időszakos elszámolású ügyletek

Korábban már tervben volt, hogy az időszakos elszámolású/folyamatos teljesítésű ügyletekre új teljesítési időpontszabály kerül bevezetésre. Az új szabályozás bevezetését idén nyáron végül elhalasztották. A jelenlegi törvényjavaslat szerint a most hatályos szabályok helyett 2016. január elsejétől (a könyvviteli, könyvvizsgálati, adó-tanács­adási szolgáltatások vonatkozásában már 2015. július 1-jétől) a következő szabályok fognak életbe lépni:

– főszabály szerint az érintett időszak utolsó napja lesz a teljesítési időpont,

– ha a számla (nyugta) kibocsátása és a fizetési határidő is az érintett időszak utolsó napja elé esik, akkor a számla (nyugta) kibocsátásának napja lesz a teljesítési időpont,

– ha a fizetési határidő később van, mint az érintett időszak utolsó napja, de nem később, mint az időszak utolsó napját követő 30. nap, akkor a fizetési határidő lesz a teljesítési időpont,

– ha a fizetési határidő később van, mint az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap, akkor az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap lesz a teljesítési időpont.

[Áfa-tv. 58. § (1)–(1a) bekezdés]

11.2. Természetben adott el őleg utáni adókötelezettség

Ha egy csereügylet (barterügylet) esetén valamely fél úgy kap előleget (vagyoni előnyt), hogy azt a másik fél nem pénzben, hanem természetben (azaz áruban vagy szolgáltatásban) adja, akkor a természetben kapott (átvett) előleg után is adókötelezettség fog keletkezni az előleget kapó fél oldalán. Hasonlóan a pénzben kapott előleghez, a természetben kapott előleget is úgy kell tekinteni, amely az adó összegét is tartalmazza (azaz "bruttó" összeg). [Áfa-tv. 59. § (1)–(2) bekezdés]

11.3. Portfóliókezelés

Az Európai Bíróság ítélete alapján 2015. január 1-jétől a portfóliókezelésre nem vonatkozik az áfamentesség. Ugyanakkor az egyes biztosítói eszközalapok kezelése továbbra is az áfamentes portfóliókezelési tevékenységek körébe tartozik. [Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés]

11.4. Áfaregisztráció

Külföldi adóalanyoknak jelenleg nem kell Magyarországon adószámot kérniük, ha a termékértékesítésükre adóraktárban kerül sor, és az árut nem tárolják ki az adóraktárból, vagy ha a kitárolás harmadik ország felé exportvámeljárás keretében történik meg. Ezen túl a külföldi adóalany akkor is mentesülhet a magyarországi áfaregisztráció alól, ha a kitárolásra Közösségen belüli termékértékesítés jogcímén kerül sor, és a kitároló az adóraktár üzemeltetőjével írásban megállapodik arról, hogy az adóraktár üzemeltetője a Közösségen belüli termékértékesítést helyette bevallja. Ilyen esetben az adóraktár engedélyese és a termékértékesítést teljesítő külföldi adóalany egyetemlegesen felelős lesz az adókötelezettségek teljesítése tekintetében. Ennek az üzleti modellnek az alkalmazhatóságához további részletszabályok kapcsolódnak. (Áfa-tv. 89/A. §)

11.5. Fordított adózás kiterjesztése

Az építési-szerelési munkával létrehozott ingatlan értékesítése is belföldi fordított adózás alá fog esni, ha az eladónak nincs gazdasági célú letelepedése Magyarországon.

Ezentúl az a munkaerő-kölcsönzési szolgáltatás is fordított áfa alá fog esni, amely olyan építéshez, szereléshez kapcsolódik, amely önmagában nem engedélyköteles, vagy amely nincs kötve az építésügyi hatóság tudomásulvételéhez. Fordított adózás alá fog tartozni az iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele is.

Pontosításra kerül a már korábban elfogadott, fordított adózás alá tartozó fémipari termékek köre. (Áfa-tv. 139. §, 142. §)

11.6. Adókulcs

Egyes nagy testű (szarvasmarha, juh, kecske) állatok élő egyedeinek vagy levágott, bizonyos mértékig feldarabolt húsainak értékesítése 5%-os adókulcs alá fog esni. (Áfa-tv. 3. §)

11.7. Számla adattartalma

A kezelőszemélyzet nélküli automatán keresztül történő termékértékesítést/szolgáltatásnyújtást elegendő lesz 15 napon belül számlázni akkor is, ha a díjfizetés készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történt.

Az adóalany vevő adószámát ezentúl a legalább 1 millió Ft áfatartalmú számlákon kell szerepeltetni (szemben az eddigi 2 millió Ft áfaértékhatárral). Átmeneti szabályként a még 2014-ben, de már 2015-ös teljesítési dátummal kiállításra kerülő számlák esetén még elegendő lesz a 2 millió Ft-os áfaértékhatárt figyelni. (Áfa-tv. 293. §)

11.8. Viszonteladók áfalevonási jogosultsága

A viszonteladók által értékesített használt személygépkocsik javítására, karbantartására jutó áfa 50%-a levonhatóvá válik. Ennek oka, hogy a különbözeti adózás szerint eljáró viszonteladóknak a különbözeti adózással értékesített termékeinek (használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab, régiség) beszerzéséhez (ideértve azok Közösségen belüli beszerzését is), importjához kapcsolódó áfa marad kizárólag levonási tilalom alatt, az egyéb inputáfa – az Áfa-tv. általános szabályaiban előírt feltételek fennállása esetén – levonhatóvá válik. [Áfa-tv. 222. § (1) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2015. január 9.) vegye figyelembe!