4. Egyszerűsített vállalkozói adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. december 16.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2008/08. számában (2008. december 16.)

4.1. Számlatartási kötelezettség

Az evaalanyok számára a beszerzéseikhez, igénybe vett szolgáltatásaikhoz kapcsolódóan 2009. február 1-jétől a törvény számlatartási kötelezettséget ír elő, amely megszegése esetén az adózás rendjéről szóló törvény szankciót is előír. A számlákat az általános szabályok szerint az adó megállapításához való jog elévülésig kell megőrizni, ami vonatkozik a rontott példányokra is.

[Eva-tv. 4. § (6) bekezdése]

4.2. Cégautóadó

A cégautóadó szabályainak átalakulása érinti az evaalany adókötelezettségét is. Ennek értelmében 2009. február 1-jétől az evaadóalany nem mentesül automatikusan a cégautóadó-fizetési kötelezettség alól. A nem magánszemély, vagyis a gazdasági társaságok tulajdonában lévő személygépkocsi után a tulajdonost cégautóadó-fizetési kötelezettség terheli.

A magánszemélyek tulajdonában lévő személygépkocsi után akkor kell cégautóadót fizetni, ha arra az adózó költséget számol el, mivel az evás vállalkozás nem számolhat el költséget, ezért az evás egyéni vállalkozó mentesül a cégautóadó-fizetési kötelezettség alól. Ennek megfelelően, ha egy személyijövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó költséget számol el személygépjárműve után, akkor cégautóadót köteles fizetni, ugyanakkor ha a következő adóévtől bejelentkezik az Eva-tv. hatálya alá, és a gépjárművet továbbra is a vállalkozásban tartja, evaalanyisága kezdetétől nem vonatkozik rá az adófizetési kötelezettség.

A cégautóadó esetén a személyijövedelemadó-törvényben meghatározott személygépkocsi fogalma az irányadó. Eszerint személygépkocsinak minősül négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas, azzal, hogy idetartozik a benzinüzemű, a dízelüzemű, az elektromos üzemű, a gázüzemű személygépkocsi, a versenyautó, az önjáró lakóautó. Személygépkocsinak minősül továbbá az a vegyes használatú, 2500 kg-ot meg nem haladó megengedett együttes tömegű, olyan gépjármű (nagy rakodóterű személygépkocsi), amelynek rakodótere gyárilag kialakítva kettőnél több utas szállítására alkalmas, de kézzel egyszerűen oldható ülésrögzítése révén a felhasználás szerinti terhek szállítására bármikor átalakítható a válaszfal mögötti rakodótér, ideértve azt az esetet is, ha az ülés eltávolítására visszafordíthatatlan műszaki átalakítással került sor.

Az új cégautóadó részletes szabályait a gépjárműadóról szóló törvény tartalmazza.

[Eva-tv. 17. § (3) bekezdése, 18. § (4) bekezdése, Szja-tv. 3. § 45. pont]

4.3. Fordított adózás

Az Áfa-tv.-nek a fordított adózást érintő változásai miatt módosultak az evaalanyra vonatkozó fordított adózási szabályok is 2008. május 1-jétől. Így szűkült azon tevékenységi kör, amely esetében az evaalanynak a fordított adózásra irányadó szabályok szerint áfafizetési kötelezettsége keletkezik. A fordított adózás kizárólag csak az ingatlan létrehozására, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányuló építési-szerelési és egyéb szerelési szolgáltatásokra terjed ki. A fordított adózás alkalmazásának ugyanakkor további feltétele az is, hogy az említett szolgáltatások tárgya építésihatóságiengedély-köteles tevékenység legyen.

A fordított adózás szabályainak év közben hatályba lépett módosítása szükségessé tette az átmeneti rendelkezések előírását azon áthúzódó ügyletek kezelésére vonatkozóan, amelyek a hatályba lépő új szabályok alapján már nem tartoznak majd a fordított adózás alá. Így abban az esetben, ha az Adómód tv. hatálybalépése (2008. május 1.) előtt megtörtént az érintett ügylet teljesítése, de az adófizetési kötelezettség időpontja még nem állt be, akkor még a régi (a 2008. január 1. és április 30-a között hatályos) szabály szerint kell eljárni (azaz továbbra is fordítottan adózik). Ezzel analóg módon azon ügyletekre, amelyek tényleges teljesítése 2008. május 1-jéig nem történt meg, de az Áfa-tv. szabályai szerint az adófizetési kötelezettség már ezen időpontot megelőzően beállt, szintén még a régi szabályok (fordított adózás) alkalmazandók.

(Adómód tv. 34. §)

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. december 16.) vegye figyelembe!