3. Különadó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. december 16.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2008/08. számában (2008. december 16.)

A különadóhoz kapcsolódó módosítás a kifizetőket érinti. A jelenleg hatályban lévő szabályozás szerint a kifizető csak akkor vonhatja le az általa kifizetett összegből a különadó-előleget, ha azt a magánszemély adózó nyilatkozatában kérte. Ez gyakran az adóbevalláskor plusz különadó-fizetési kötelezettséget eredményezett. Ezt elkerülendő az új szabály szerint a kifizetőnek akkor is le kell vonni a különadó adóelőlegét, ha az adózó nyilatkozatában ezt nem kérte, azonban nyilatkozik arról, hogy az adott évben nyugdíjjárulékát a társadalombiztosításijárulék-plafonig már megfizette.

A különadóhoz tartozó átmeneti előírás szerint az általános szabályoktól eltérően az adózó a 2008. és 2009. adóévi különadó-kötelezettsége megállapításakor az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék 75 százalékával csökkentheti a különadóalapját. Ennek feltétele, hogy az e jogcímeken elszámolt bevétel felét az adózó legkésőbb 2009. június 30-áig állampapírba fektesse, a befektetett állampapírt 2 évig megtartsa (legfeljebb átmenetileg – alkalmanként 15 napig - tarthatja bankszámlán vagy ügyfélszámlán az értékpapír lejárata vagy cseréje miatt). Az átmeneti rendelkezés a 2008. és a 2009. adóévre vonatkozik.

[2006. évi LIX. törvény 3. § (3) bekezdés a) pont]

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. december 16.) vegye figyelembe!