14. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény változásai

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. december 16.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2008/08. számában (2008. december 16.)

Az elfogadott törvénymódosítás alapvetően eljárási szabálymódosításokat jelent az egészségügyi hozzájárulás elszámolásával, bevallásával összefüggésben.

A személyijövedelemadó-törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében módosul a 14 százalékos egyéni egészségügyi hozzájárulás fizetésével kapcsolatos szabály oly módon, hogy az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényben felsorolt külön adózó jövedelmek utáni fizetési kötelezettség független attól, hogy a magánszemélynek e jövedelmével összefüggésben van-e bevallási kötelezettsége vagy sem.

Ez a szabályváltozás 2010. január 1-jétől lép hatályba.

Az elmondottak a következőt jelentik:

– a személyijövedelemadó-törvény szerint vannak olyan jövedelmek, amelyek után évente csak egyszer kell az adót megállapítani és megfizetni – például külfölditől vagy magánszemélytől származó árfolyamnyereségből származó jövedelem esetén -, ezért az egészségügyi hozzájárulás fizetés gyakoriságát is indokolt ezzel összhangba hozni;

– a törvénymódosítás szerint speciális szabályt kell alkalmazni arra az esetre, ha a kifizető kevesebb egészségügyi hozzájárulást vont le, például amikor az ingatlan-bérbeadásból származó bevételből az adóelőleg megállapításánál a magánszemély nyilatkozata alapján a kifizető által figyelembe vett költség meghaladja az adóbevallásban elszámolt igazolt költséget. Ilyenkor az év végén az adóévre megállapított egészségügyi hozzájárulás és az év közben alacsonyabb összegben megfizetett egészségügyi hozzájárulás különbözetét a javasolt módosítás szerint a magánszemélynek az éves bevallásában kell bevallania, és a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetnie.

A módosított törvényi szabályozással összhangban van azzal a módosítási javaslattal is, miszerint abban az esetben is kell egészségügyi hozzájárulást fizetni, ha a magánszemélynek nincs bevallási kötelezettsége – például az Szja-tv. 11. § (3) bekezdés f) pont szerinti esetben. A fizetési kötelezettség nem annak függvénye, hogy kell-e a jövedelemről bevallást benyújtania a magánszemélynek. Ezáltal az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény összhangba kerül a személyijövedelem­adó-törvénnyel. A módosítás alapján az egészségügyi hozzájárulást sem kell bevallania a magánszemélynek, ha a személyijövedelemadó-törvény mentességet ad a bevallási kötelezettség alól.

Ugyancsak a személyijövedelemadó-törvény változásaival összhangban megszűnik a százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetésének kötelezettsége a cégautóadó után (miután a cégautóadó-konstrukció is hatályon kívül helyezésre kerül).

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2008. december 16.) vegye figyelembe!