9. Jövedéki adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2019. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2019/01. számában (2019. január 1.)

9.1. Megszűnik a kötelező hatósági jelenlét a készletfelvételnél

2018. augusztus 1-jétől megszűnt a kötelező hatósági jelenlét az adóraktáraknál, a felhasználói engedélyeseknél és a jövedéki engedélyes kereskedőknél végzett kötelező éves készletfelvételeknél. Az állami adó- és vámhatóság az előzetes gazdálkodói bejelentések alapján eldöntheti, hogy részt kíván-e venni a készletfelvételen. [Jöt. 17. § (3) bekezdés]

9.2. Cigaretta és fogyasztási dohány adóemelése

A cigarettára vonatkozó európai uniós adóminimumhoz történő közelítés érdekében 2018 szeptemberétől kezdődően három lépcsőben, fokozatosan emelkedik a cigaretta és a fogyasztási dohány jövedékiadó-mértéke. [Jöt. 145. § (1) bekezdés a) pont]

9.3. Kistermelői pezsgő

2019. január 1-jétől 10 000 literről 50 000 literre emelkedik a kisüzemi bortermelőnél és az egyszerűsített adóraktárban előállítható, tárolható kistermelői pezsgő éves mennyiségi felső határa.

9.4. Jövedéki termék beszerzése

2019. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság már nemcsak beszerzésenként, hanem egy adott partner vonatkozásában akár teljeskörűen (valamennyi beszerzésre) is engedélyezheti előzetesen a jövedéki kiskereskedő és jövedéki engedélyes kereskedő részére, hogy a törvényben a meghatározott személyeken kívül mástól szerezzen be jövedéki terméket. [Jöt. 67. § (4) bekezdés, 68. § (2) bekezdés]

9.5. Lefoglalás és elkobzás

2019. január 1-jétől jövedéki ügyekben meg kell szüntetni a lefoglalást, ha a jogsértés elkövetéséhez használt eszköz nem az elkövető tulajdonában áll, és a tulajdonosnak nem volt tudomása a jogsértésről, valamint a lefoglalt dolgot meg kell semmisíteni, ha annak birtoklása jogszabályba ütközik. Az elkobzás esetköre továbbá kiegészül azzal az esettel, amikor a jövedékikötelezettség-szegés elkövetésének megállapítására az elkövető ismeretlen személye következtében nem kerülhet sor.

9.6. Üzletzárás

Bővül a jövedéki ügyekben alkalmazható üzletzárás intézkedésének esetköre, melyet abban az esetben is alkalmazni szükséges, ha az alkoholterméket vagy dohánygyártmányt zárjegy nélkül értékesítik, illetve ha a jövedéki termék birtokosa a jövedéki termék eredetét nem tudja igazolni. Az intézkedésre azonban nem kerülhet sor abban az esetben, ha jövedéki termékenként (sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék vagy alkoholtermék) 10 liternél kisebb mennyiség eredetét nem tudja igazolni a kiskereskedő.

9.7. Kereskedelmi gázolaj visszaigénylése

Csökken a kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető adó mértéke az uniós adóminimumnak való megfelelés érdekében 7 Ft/literről 3,5 Ft/literre, illetőleg 17 Ft/literről 13,5 Ft/literre. [Jöt. 113. § (5) bekezdés]

9.8. Jövedéki biztosíték

A jövedéki biztosíték érvényesíthetőségi szabályai minden lehetséges esetre (engedélymegszűnésre, tagállami behozatalra is) kiterjednek.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2019. január 1.) vegye figyelembe!