8. Különadók

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2019. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2019/01. számában (2019. január 1.)

8.1. Magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadó (75 százalékos különadó)

A magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő kü- lönadó szabályai 2018. július 26-ától hatályon kívül kerültek.

Átmeneti rendelkezés értelmében a 2018. január 1-jét követően megszerzett, egyébként a különadó alapjába sorolható bevételekre sem kell megállapítani a különadót, a már levont különadóból a munkáltató köteles visszatéríteni az általános szabályok szerint megállapított közterheket meghaladó részt. [2010. évi XC. törvény II. Fejezet 12/G. §]

8.2. Pénzügyi szervezeteket terhelő különadó

8.2.1. A befektetési vállalkozások különadója és a hitelintézeti különadó kivezetése

2019. január 1-jétől megszűnik a befektetési vállalkozások különadó-kötelezettsége, továbbá az adónemek közül kikerül a hitelintézeti különadó. [2006. évi LIX. törvény (Különadó törvény) 4/A. § (4) bekezdés, 4/A. § (6) bekezdés e) pont eb) alpont, 4/B. §]

8.2.2. IFRS-ek szerinti adózók bankadója

Az adóadminisztráció indokolatlan kettőződését elkerülendő az IFRS-eken alapuló pénzügyi szervezeteknek nem a magyar számviteli szabályozáson alapulva kell a különadójukat meghatározni, hanem az IFRS-ek szerinti adataikra kell támaszkodniuk. A törvény külön korrekciós tétel alkalmazását nem írja elő, hanem az érintett adózónak az IFRS-ek szerinti adataikból kell meghatározni és bevallani a magyar számvitel szerinti adóalapnak megfeleltethető összeget. [Különadó törvény 4/A. § (4) bekezdés]

8.2.3. Pénzügyi szervezeteket terhelő különadó mértéke

A pénzügyi szervezeteket terhelő különadó a hitelintézet vonatkozásában minimálisan csökken, az adóalap az 50 milliárd forintot meghaladó összege után 0,21 százalék helyett 0,2 százalék lesz. [Különadó törvény 4/A. § (6) bekezdés, 13. §]

8.3. Tranzakciós illeték

Az elektronikus fizetések terjedésének elősegítése érdekében 2019. január 1-jétől a 20 ezer forint és az alatti lakossági átutalás mentesül a pénzügyi tranzakciós illeték alól, továbbá bármely 20 ezer forint feletti lakossági banki utalás első 20 ezer forintja is illetékmentes lesz. [Pti. 6. § (1) bekezdés i) pont]

A Széchenyi Pihenő Kártya mögött álló számla terhére végrehajtott ügylet, azaz a kártyás vásárlás pénzügyitranzakciósilleték-mentességét 2018. december 1-jétől kiegészíti a Széchenyi Pihenő Kártya mögött álló számla javára irányuló átutalás mentessége, tehát a munkáltatók általi juttatást tranzakciós illeték nem terheli. [Pti. 3. § (4) bekezdés q) pont]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2019. január 1.) vegye figyelembe!