8. Energiaellátók jövedelemadója

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2018/01. számában (2018. január 1.)

8.1. Elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye

2017-ben is alkalmazható változás, hogy az elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye nemcsak a Tao-tv.-ben jelenik meg, hanem az energiaellátók jövedelemadójában is. Az elektromos töltőállomások bekerülési értékének összege – a meg nem térülő eredmény erejéig – levonható az energiaellátók jövedelemadója alapjából, amennyiben a kedvezményt társasági adó szempontból nem érvényesítik. A kedvezmény igénybe vehető az adóalany kapcsolt vállalkozása által nem érvényesített kedvezmény tekintetében is. [2008. évi LXVII. tv. 6. § (3), (13)-(17) bekezdés]

8.2. Adóalany

Nem minősül 2018-tól az energiaellátók jövedelemadója alanyának a felszámolási vagy a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó.

8.3. Innovációs járulék

Az IFRS-ek szerinti egyedi beszámolóra áttérők az innovációsjárulék-kötelezettségük megállapítása során kötelesek a helyi adókról szóló törvény áttérésikülönbözet-, minimumadóalap- és adóelőlegminimum-szabályait alkalmazni. Ez az új szabály adózói választás szerint 2017-re is alkalmazható. [2014. évi LXXVI. törvény 16. § (14) bekezdés és 49. §]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!