7. Pénzügyi szervezetek különadója

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2018/01. számában (2018. január 1.)

7.1. Látványcsapatsport támogatása

A pénzügyi szervezetek különadójának alanyai – már a 2017. adóév vonatkozásban is – a fizetendő különadó összegét csökkenthetik – a különadó 50 százalékáig – a kedvezményezettnek minősülő látványcsapatsport támogatási jogcímen belül.

Kedvezményezett célnak minősülnek:

– a látványcsapatsport országos sportági szakszövetségének tárgyieszköz-beruházásra, felújításra nyújtott támogatás esetén a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények támogatása,

– amatőr sportszervezetek esetén csak a hivatásos sportolót nem foglalkoztató amatőr sportszervezetek, valamint tárgyieszköz-beruházás, felújítás jogcím esetén csak a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények támogatása,

– hivatásos sportszervezetek tárgyieszköz-beruházásra, felújításra nyújtott támogatás esetén csak a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények támogatása,

– alapítványok támogatása esetén csak a hivatásos sportolót nem foglalkoztató amatőr sportszervezetek, valamint tárgyieszköz-beruházás, felújítás jogcím esetén csak a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmények támogatása,

– a Magyar Olimpiai Bizottság támogatása esetén valamennyi jogcímen adott támogatás.

A múltbéli támogatásokra tekintettel keletkező adókedvezményi összeg is csak annyiban hívható le, amennyiben a felsorolt kedvezményezett célokra került nyújtásra.

Meghatározásra kerül a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény fogalma, amely olyan létesítmény, amely esetén a gazdasági tevékenységre allokált éves kapacitás nem haladja meg a létesítmény tényleges éves kapacitásának 20 százalékát.

A rendelkezés alkalmazását választó adózónak a jövőben adott támogatásokhoz kapcsolódóan, ha arra tekintettel a kedvezményt a bankadóból kívánja lehívni, nem kell kiegészítő sportfejlesztési támogatást fizetni. Ha az adózó a múltban nyújtott támogatásokra tekintettel akarja a bankadóból érvényesíteni a kedvzeményt, akkor a bankadócsökkentés üzleti évének ráfordításaként kell figyelembe vennie a nyújtott támogatás összegét azzal, hogy a már megfizetett kiegészítő sportfejlesztési támogatás a megfizetés évében elismert ráfordításként kezelendő.

A kedvezményt már a 2017. adóévre is lehet alkalmazni az adózó választása szerint. Ehhez a 2017-re már benyújtott bankadóbevallást kell önellenőrizni 2017. szeptember 10-éig. Az önellenőrzés pótlékmentes. [Különadó tv. 4/A. § (14)-(19) bekezdés, 7. § 1. pont, 15. §]

7.2. Pénzügyi szervezetek különadója

A pénzügyi szervezetek különadójával kapcsolatos csökkentési lehetőség az önkéntes intézményvédelmi alapba történő befizetés helyett a kötelező intézményvédelmi szervezetbe történő befizetésre vonatkozik. [Különadó tv. 4/A. § (38) bekezdés]

7.3. Kedvezményezett célra nyújtott támogatás

A pénzügyi szervezetek számára 2017-től lehetővé vált, hogy a megállapított fizetendő különadó összegét választásuk szerint adóvisszatartás formájában csökkenthessék az általuk meghatározott kedvezményezett célra nyújtott támogatás összegével, ha a támogatás alapján jogosult lenne a társaságiadó-törvény szerinti adókedvezményre, és az adócsökkentés alapjául szolgáló támogatási összeget a társasági adó terhére adókedvezményként még nem vette igénybe. Ha az adózó ezt választja, akkor a 2017. adóévre vonatkozóan már benyújtott adóbevallását 2017. szeptember 10-éig pótlékmentesen önellenőrizhette.

Ehhez kapcsolódva a módosítás lehetővé teszi, hogy a 2017. adóévben a társaságiadó-kedvezmény összegének a pénzügyi szervezetek különadójából önellen­őrzéssel történő lehívására december 10-ig legyen lehetőség. [Különadó tv. 4/A. § (16) bekezdés d) pont, 15. §]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!