6. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2018/01. számában (2018. január 1.)

6.1. Sportolók és edzők ekho választására jogosító bevételi határa

2017. június 20-ától évi 125 millió forintról 250 millió forintra emelkedett az a bevételi határ, amelynek eléréséig a hivatásos sportolók és edzők az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást választhatják. A kedvező szabály új átmeneti rendelkezés alapján visszamenőlegesen, 2017. január 1-jétől alkalmazható. [Ekho-tv. 3. § (4) bekezdés d) pont, 14/E. §]

6.2. Hivatásos sportoló részére fizetett juttatás

A kifizetőnek nem kell egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást fizetnie a hivatásos sportoló részére e foglalkozása ellenértékeként 2017. szeptember 1-jét követően juttatott bevétel után (azaz mentesülnek a kifizetőt terhelő 20, illetőleg 2018-tól 19,5 százalékos mértékű egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alól).

A 2017. szeptember 1-jét követően kifizetett jövedelmekre a módosító törvény hatálybalépését megelőzően megállapított egyszerűsített közteherviselési hozzájárulási kötelezettség az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint helyesbíthető. [Ekho-tv. 4. § (6) bekezdés, 14/F. §]

6.3. Az ekho és a kata egyidejű alkalmazásának kizárása

2018-tól az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény egy olyan szabállyal egészül ki, miszerint nem választhatja a közterhek ekho szerinti megfizetését – az egyébként ekho szerint adóztatható tevékenységére – az egyéni vállalkozó, ha arra az adóévben a kisadózók tételes adója szerinti adózást választotta. [Ekho-tv. 3. § (2a) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!