5. Egyszerűsített vállalkozói adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2018/01. számában (2018. január 1.)

5.1. Osztalékadót kiváltó adó

2017-es évközi módosítás alapján az osztalékadót kiváltó adóból levonható az evára történő áttérés előtt előírt osztalékelőleg. [Eva-tv. 18. § (2) bekezdés, 23. § (6) bekezdés]

5.2. Az adózás rendjéről szóló törvény újraszabályozásával összefüggő változtatások

2018-tól a törvény tartalmazza az egyszerűsített vállalkozói adó alanyainak egyes közösségen belüli ügyleteire vonatkozó kötelezettségeit, oly módon, hogy az adóalanyok az alanyi áfamentességet választókkal egy tekintet alá esőnek számítanak.

2018-tól a törvény tartalmazza továbbá az online számla-adatszolgáltatás szabályait. Az adóalanynak az általa kibocsátott számlák tekintetében az adatszolgáltatási kötelezettséget az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően kell teljesítenie. [Eva-tv. 16. § (4), (9) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!