4. Kisadózó vállalkozások tételes adója

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2018/01. számában (2018. január 1.)

4.1. Az adóalanyiság megszűnése

2017. június 20-ától a kata szerinti adóalanyiság megszűnik – egyéb esetek mellett – a mulasztási bírságot, illetve az adószám alkalmazását felfüggesztő vagy törlő határozat jogerőre emelkedésének napjával. Módosítás eredményeként a megszűnés időpontja (mindkét említett esetben) a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napjára módosul, így a kisadózó mentesül a kétféle adó (a tételes adó és a kata-alanyiság megszűnését követő általános szabályok szerint fizetendő adó) együttes megfizetése alól. [Katv. 5. § (1) bekezdés h) és i) alpont]

Kedvező változás 2017. június 20-ától, miszerint nem szűnik meg a kata szerinti adóalanyiság, ha a kisadózó vállalkozás az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig (a régi terminológia szerint jogerőre emelkedéséig) megfizeti az adótartozását. Ebben az esetben az állami adóhatóság a tartozás megfizetésének igazolását követően visszavonja az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozatát. [Katv. 5. § (1) bekezdés j) alpont]

4.2. Az adóalanyiság ismételt választhatósága

A 2017. június 20-áig hatályos szabályok szerint, ha a kata-alanyiság megszűnt, az adóalanyiság a megszűnés évében és az azt követő 12 hónapban ismételten nem volt választható. A módosítás megteremtette annak lehetőségét, hogy évközi megszűnés esetén a magánszemély a megelőző adóév decemberében éljen az ismételt választás jogával, és így az adóalanyiság a következő adóév január 1-jével (egy teljes adóévre) létrejöhessen. (Katv. 6. §)

4.3. Bevételi nyilatkozat

2017. június 20-ától a bevételi nyilatkozat szabályai között rögzítésre került, hogy a kisadózó bevételi nyilatkozata a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül. Ez azt jelenti, hogy a nyilatkozat bevallás módjára helyesbíthető, annak elmulasztása, hibás vagy késedelmes teljesítése esetén a kisadózó a bevallásokra vonatkozó szabályok szerint szólítható fel a kötelezettség teljesítésére, illetve ennek eredménytelensége esetén a kisadózó bevallás elmulasztása miatt szankcionálható. [Katv. 11. § (1) bekezdés]

4.4. Főállású kisadózó

Kedvezőbb adózási megítélés alá esnek a nappali tagozatos hallgatói jogviszony mellett vállalkozási tevékenységet folytatók. 2018-tól nem minősülnek főállású kisadózónak, így utánuk az alacsonyabb összegű, havi 25 ezer forintos adófizetési kötelezettség keletkezik. [Katv. 2. § 8. pont i) alpont]

4.5. Adóalanyiság választása

2018-tól az ügyvédi irodák is választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata). A működő ügyvédi irodák a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság választását 2017. december 1-jétől kezdődően már bejelenthetik, így a teljes adóévre választható lesz ez az adózási mód. [Katv. 5. § (1) bekezdés e) és f) pont]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!