3. Kisvállalati adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2018/01. számában (2018. január 1.)

3.1. Üzleti évről szóló beszámolókészítési kötelezettség

Adóalanyiság választása esetén a kisvállalatiadó-alanyiság kezdetét megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal, az azt megelőző üzleti évről beszámolót kell készíteni, letétbe helyezni, és közzétenni. Továbbá az adóalanyiság megszűnésének napjával, mint mérlegfordulónappal, a kivaadó-alanyiság üzleti évéről szintén beszámolót kell készíteni, letétbe helyezni, és közzétenni. [Katv. 19. § (1), (7) bekezdés]

3.2. Ellenőrzött küföldi társaság

A Katv. nem tartalmaz ellenőrzött külföldi társaságra vonatkozó rendelkezést, ezért törlésre került az ellen­őrzött külföldi társaságra vonatkozó definíció. (Katv. 2. § 6. pont)

3.3. Adóalap-csökkentés

A korábbi szabályozás szerint, amennyiben év közben a kettős könyvvitelt vezető cég magánszemély tulajdonosai osztalékelőleget vettek fel, megfizetik utána a személyi jövedelemadót, de az a tárgyévi eredménytartalékból nem kerül kikönyvelésre. A jóváhagyott osztalékot csak a következő üzleti évben kell kikönyvelni az eredménytartalékból. Ha a vállalkozás ekkor már a Katv. hatálya alatt működik, bevételi nyilvántartást kell vezetnie, a jóváhagyott osztalékot már nem kell könyvelnie. Ezért a 2017-es évközi módosítás szerint az áttéréskor az adóalapot csökkenteni kell a mérlegben kimutatott, a társaságiadó-alanyiság időszakában keletkezett eredménytartalék terhére felvett osztalékelőleg-követelés könyv szerinti értékével, feltéve, hogy az előleget a beszámoló elfogadásakor osztalékként jóváhagyták.

3.4. A költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás

A költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás bevételnek nem számító tételként való meghatározása visszamenőlegesen alkalmazható 2013. január 1-jétől.

3.5. Adókulcs

A kisvállalati adó mértéke 14 százalékról 13 százalékra változik a szociális hozzájárulási adó csökkentésével összefüggésben. Az adó alapja nem változik. (Katv. 21. §)

3.6. Veszteségelhatárolás

A kisvállalati adó alanya elhatárolt veszteségként veheti figyelembe a 2017. adóévet megelőzően keletkezett, és a kisvállalatiadó-alap csökkentéseként még figyelembe nem vett negatív pénzforgalmi szemléletű eredményt, azaz a kisvállalatiadó-alanyiság alatt keletkezett korábbi veszteséget. Ez a rendelkezés már a 2017. adóévre is alkalmazható.

Lehetővé válik továbbá a 2017. adóévet megelőzően megvalósított új beruházásokra tekintettel a személyi jellegű kifizetések terhére történő veszteségleírás a 2017. adóévre. [Katv. 20. § (6), (6a), (7) bekezdés, 32. § (11), (12) bekezdések]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!