23. Függelék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2018/01. számában (2018. január 1.)

23.1. Új törvények

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 2018. január 1-jei hatálybalépé-sével hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.), mely az adóigazgatási eljárásban az általános eljárási szabályok tekintetében háttérjogszabályként alkalmazandó. A Ket.-et felváltó Ákr. hatálya viszont nem terjed ki az adóigazgatási eljárásra. Ezért szükségessé vált az adóigazgatási eljárás szabályait tartalmazó, adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény teljes körű újraszabályozása, melynek eredményeként készült el az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint az új adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

Az Ákr. szerint 2018. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal általános közigazgatási végrehajtó szolgálatként jár el, melyhez kapcsolódóan önálló közigazgatási végrehajtási törvény készült, amely a hatályos adózás rendjéről szóló törvényből kikerülő végrehajtási szabályokat is tartalmazza. Ez az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény.

Az adózás rendjének újrakodifikálásával összefüggésben az egyes anyagi jogi szabályokat felül kellett vizsgálni a jogrendszer koherenciájának biztosítása érdekében, így számos módosítás az Ákr. hatálybalépése miatt vált szükségessé.

Új törvény tartalmazza az uniós vámjog végrehajtási szabályait (2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtási szabályairól).

23.2. A változások röviden

Az eljárási, igazgatási szabályok újrafogalmazása mellett a munkaerő-mobilitás, a beruházások ösztönzése, a foglalkoztatói, az adminisztráció csökkentése érdekében egyéb fontos változtatások a következők:

– 2018. január 1-jétől családi kedvezmény címén egy eltartott esetén 66 670 forinttal, kettő eltartott esetén 116 670 forinttal, míg három és minden további eltartott esetén 220 000 forinttal csökkenthető az összevont személyijövedelemadó-alapba tartozó jövedelem,

– növekszik a mobilitási célú lakhatási támogatás adómentes összeghatára, és egyéb szabályok is kedvezően változnak,

– a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás 22 százalékos mértékű kulcsa 19,5 százalékra mérséklődik 2018. január 1-jétől,

– 2018. január 1-jétől nem terheli egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet,

– megszűnik a munkáltatói adómegállapítás,

– számos új adómentes jogcím jelenik meg a személyi jövedelemadóban,

– a társasági adóban új adóalap-kedvezmény érvényesíthető 2017. július 1-jétől az elektromos töltőállomás létesítése esetén, továbbá 2018-tól új adóalap-kedvezmény érvényesíthető az adózó által a munkavállalók számára épített bérlakás beruházási költségéhez kapcsolódóan,

– az elektromos töltőállomás létesítésének kedvezménye nemcsak a Tao-tv.-ben jelenik meg, hanem az energiaellátók jövedelemadójában is,

– bővül a társasági adóban a fejlesztési adókedvezmény igénybevételi lehetősége új jogcímek bevezetésével,

– a látványcsapatsport köre bővül a röplabda sporttággal, már 2017-ben is lehet ilyen címen támogatást adni vagy rendelkezni az adóról,

– az ügyvédi irodák is választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját,

– a kisvállalati adó mértéke 2018-tól 13 százalék lesz,

– 2017. június 20-ától évi 125 millió forintról 250 millió forintra emelkedett a hivatásos sportolók és edzők egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerinti adózási mód választására vonatkozó bevételi értékhatára,

– megszűnik a vállalkozásokat terhelő százalékos mértékű ekho-fizetési kötelezettség a hivatásos sportolók bére után,

– kedvezményes 5 százalékos áfamérték alá tartozik 2018-tól az étkezőhelyi vendéglátásban az ételek és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italok szolgáltatása, valamint az internet-hozzáférési szolgáltatás, továbbá a hal, a házi sertés élelmezési célra (frissen, hűtve vagy fagyasztva) alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, továbbá a Braille-nyomtató, illetve a Braille-kijelző,

– 2018-tól az egyszerűsített foglalkoztatásból származó adómentes napi jövedelem 5870 forintos összege 8000 forintra emelkedik.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!