15. Reklámadó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2018/01. számában (2018. január 1.)

15.1. Az adózás rendjének újraszabályozásával összefüggő változások

A törvényben megváltoznak a bejelentési kötelezettség elmulasztására vonatkozó határozat, a mulasztási bírságot kiszabó határozat jogerőre vonatkozó kitételei. Az adóhatóság döntései 2018-tól nem jogerőre emelkednek, hanem véglegessé válnak.

A törvény rendelkezik arról, hogy az adóhatóság első fokon véglegessé váló határozata nem fellebbezéssel, hanem közigazgatási perben támadható meg. [Reklámadó tv. 7/B. § (4) bekezdés, 7/C. § (3) bekezdés, 7/E. § (2)-(3) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!