14. Népegészségügyi termékadó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2018/01. számában (2018. január 1.)

14.1. Adófelajánlás egészségmegőrző programra

Az adócsökkentés egy formájaként lehetővé vált az adófelajánlás egészségügyi államigazgatási szerv által szervezett programra. Ennek módja, hogy az állami adó- és vámhatóság a jogosultság ellenőrzését követően az adóalany által felajánlott adót átutalja az egészségmegőrző programot gondozó egészségügyi államigazgatási szervhez. Az adócsökkentés és az adófelajánlás együttes összege nem haladhatja meg a népegészségügyi termékadó 10 százalékát.

Az állami adó- és vámhatóság a rendelkező nyilatkozatban megjelölt összeget a bevallás benyújtását követő 15 munkanapon belül a felajánlás fogadására jogosult egészségügyi államigazgatási szervnek átutalja, feltéve, hogy az adóalany:

a) hatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása az átutaláskor nem haladja meg a százezer forintot és

b) a rendelkező nyilatkozatot magában foglaló adóbevallásában fizetendő adóként megjelölt összeget határidőben megfizette.

[Neta 4. § (4)-(8) bekezdések]

14.2. Belső jogharmonizáció

A népegészségügyitermékadó-köteles alkoholtartalmú italok definíciójánál a 2017. július 1-jétől hatályos jövedéki adóról szóló törvényre való utalásra tér át. A szabályozás változatlansága mellett a gyógynövényes és az alkoholos ital fogalmak az új jövedéki adóról szóló törvényre, illetve annak vonatkozó szabályaira fognak utalni. [Neta 52. § 22. pont a) és i) alpont, 52. pont, 53. §]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2018. január 1.) vegye figyelembe!