7. Gépjárműadó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2017. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2017/01. számában (2017. január 1.)

7.1. Gépjárműadó-mentesség érvényesítése

A jövőben a környezetkímélő személygépkocsi gépjárműadó-mentessége és az, hogy a környezetkímélő gépkocsi nem tartozik a cégautóadó hatálya alá, nem minősül csekély összegű (de minimis) támogatásnak. (Gjt. 21. §)

7.2. Cégautóadó

Megszűnik azon szabály, amely alapján a személygépkocsi tartós bérletbe (1 éven túl való bérbeadás, ha a bérbevevő a járműnyilvántartásban üzembentartó lesz) adása esetén, a tartós bérbe vevő (üzembentartó) az adó alanya, és nem a főszabály szerinti tulajdonos.

Mentessé válik a cégautóadó alól a kizárólag területi ellátási kötelezettség körében az otthoni szakápolási (hospice) tevékenység ellátása érdekében üzemeltetett személygépkocsi. [Gjt. 17/D. § f) pont]

A súlyosan fogyatékos magánszemélyek rendszeres szállítására szolgáló, alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület vonatkozásában az üzemeltetésükben lévő személygépkocsira vonatkozó cégautóadó-mentesség a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szabályainak való megfelelés esetén biztosított, továbbá arra a személyi körre vonatkozik, amelyhez tartozó fogyatékos személyek rendszeres, kizárólagos szállítása megvalósul.

A cégautóadó alól mentesített, kedvezményezett szervezetek köre kiegészül a nonprofit gazdasági társasággal. [Gjt. 17/D. § e) pont]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2017. január 1.) vegye figyelembe!