15. Szociális hozzájárulási adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2017. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2017/01. számában (2017. január 1.)

15.1. Adómérték változása

2017. január 1-jétől 5 százalékponttal, 27 százalékról 22 százalékra, illetve 2018. január 1-jétől további 2 százalékponttal, 22 százalékról 20 százalékra mérséklődik a szociális hozzájárulási adó (szocho) mértéke.

2018. január 1-jétől 20 százalék lesz a szociális hozzájárulási adó mértéke.

A 14,5 százalékos és a 13,5 százalékos kedvezmények (amelyek jelenleg a foglalkoztatásra rakódó összes foglalkoztatói közteher (28,5 százalék) nagyságrendileg 50 százalékában vannak meghatározva) úgy kerülnek módosításra, hogy azok a szociálishozzájárulásiadó-kulcs mértékének 50 százalékában legyenek meghatározva. [Eat. 459. § (1) bekezdés]

15.2. Harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő munkavállaló kiküldetése 2017-től

Abban az esetben, amikor a kiküldetés meghosszabbításának bejelentése a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szabályai alapján megtörténik, a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség a – biztosítási és járulékfizetési kötelezettséggel összhangban – kiküldetés megkezdésétől számított második év végétől áll fenn.

15.3. Szociális hozzájárulási adót csökkentő kedvezmények

A szocho mértékének csökkentésével összefüggésben az abból érvényesíthető különféle foglalkoztatási kedvezmények maximális mértéke is 22 százalékra csökken. A jelenlegi 14,5 százalékos és a 13,5 százalékos mértékű kedvezmények helyett egységesen a szocho általános mértéke 50 százalékával megállapított összeg lesz a kedvezmény. [Eat. 461. § (2) bekezdés, 462. § (3) bekezdés, 462/A. § (2) bekezdés, 462/B. § (2) bekezdés, 462/B. § (3) bekezdés, 462/C. § (2) bekezdés, 462/D. § (2) bekezdés, 462/D. § (3) bekezdés 462/E. § (2) bekezdés, 462/F. § (2) bekezdés a) pont, 462/F. § (2) bekezdés b) pont, 462/G. § (2) bekezdés, 462/H. § (2) bekezdés]

Az átmeneti szabály szerint az adó, az adókedvezmény mértékének változása esetén az adó alanya a megváltozott adómértéket, kedvezménymértéket az arra a hónapra vonatkozóan bevallott jövedelmekre alkalmazza először, amely hónapban a megváltozott adómérték, kedvezménymérték hatályba lép. (Eat. 467/J. §)

A Karrier Híd Programhoz kapcsolódó adókedvezmény igénybevételének lehetősége kiterjed a 2016. július 1-je után állami szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak körére. [Eat. 462. § (2) bekezdés]

A tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény alkalmazásában a tartósan álláskereső személyekre irányadó időtartam (275 napon belül legalább 183 napig álláskeresőként nyilvántartott) számítása során a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát – az eddigi szigorúbb szabályozással ellentétben – figyelembe lehet venni. [Eat. 462/C. § (3) bekezdés]

A pályakezdő huszonöt év alatti munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény esetében is lehetővé válik, hogy a munkáltató személyében bekövetkező változás ne akadályozza a kedvezmény folyamatos érvényesítésének lehetőségét. (Eat. 464/E. §)

A párhuzamosan ugyanazon felek között fennálló munkaviszonyok esetében csak egy jogviszonyban érvényesíthető valamely kedvezmény a kifizető döntése alapján. Továbbá, ha egy adott hónapban ugyanazon felek között új munkaszerződéssel ismételten munkaviszony jön létre, akkor a kedvezmény újbóli érvényesítésére nincsen már lehetőség.

15.4. Utólagosan fizetett jövedelem

Kiegészül a szabályozás azzal, hogy amennyiben egy jövedelem (pl. jutalom) kifizetése (juttatása) olyan időszakra tekintettel történik, amely időszakban a Tbj-tv. szerinti biztosítás a magánszemélyre nem terjedt ki, úgy ezen későbbi időpontban kifizetett jövedelem ugyanazon elbírálás alá tartozik, mint a vonatkozó időszakban szerzett jövedelem, ezért nem képezi a szociális hozzájárulási adó alapját.

15.5. Tanulói, hallgatói jogviszony időtartama

A szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség alóli mentesülés időtartama a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama és az azt követő három hónap. (Eat. 466. § 11. pont)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2017. január 1.) vegye figyelembe!