14. Társadalombiztosítási járulék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2017. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2017/01. számában (2017. január 1.)

14.1. Harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő munkavállaló kiküldetése

Továbbra is a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által Magyarország területén foglalkoztatott, harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő munkavállaló mentesülhet a magyarországi biztosítási kötelezettség alól, ha a munkavégzésre kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében kerül sor. További feltétel a mentesség alkalmazása során, hogy e munkavégzés a két évet nem haladja meg, és az előző belföldi munkavégzés befejezésétől számítva három év eltelt. Amennyiben a kiküldetés előreláthatólag meghaladja a két évet, a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség a kiküldetés első napjától fennáll, ha a kiküldetés meghosszabbítására nem kerül sor.

A módosult szabályok szerint akkor is csak két évig lehet a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól mentesülni, ha a kiküldetés meghosszabbításra kerül (a kiküldetés meghosszabbítását a munkavállalónak 8 napon belül be kell jelentenie az állami adóhatóságnak). Ekkor az a kedvezmény, hogy a kiküldetés első napjától nem lép be a biztosítási és járulékfizetési kötelezettség.

Az átmeneti szabály értelmében 2017. június 30-áig lehet mentesülni a biztosítási kötelezettség alól, abban az esetben, ha a hatályos szabály szerinti mentesítés feltételei 2016. december 31-éig teljesültek.

Új rendelkezés, hogy abban az esetben, ha egy kiküldött személy olyan állam állampolgárságával rendelkezik, amellyel Magyarországnak szociális biztonsági egyezménye van, ugyanakkor e kiküldött személy állampolgársága szerinti államtól különböző, harmadik államban biztosított, és ennek fennállásáról igazolással rendelkezik, és ezen harmadik államból kerül sor a kiküldetésre, úgy mentesülhet a magyarországi biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól. A mentesítés feltételei megegyeznek a harmadik állam állampolgárságával rendelkező és külföldinek minősülő munkavállalókra vonatkozó feltételekkel. Továbbá az olyan EU-s állampolgárok, akik nem tartoznak a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá, és harmadik államban biztosítottak, szintén mentesülhetnek a magyarországi biztosítási kötelezettség alól, amennyiben a kiküldetési feltételek fennállnak. Ez a rendelkezés a 2016. január 1-jétől megkezdett kiküldetések esetében is alkalmazható. (Tbj-tv. 11/B. §)

14.2. Magasabb összegű járulékalap választása

Az evaalany egyéni vállalkozó a tárgyév első járulékbevallásában teheti meg a magasabb járulékalap választására vonatkozó nyilatkozatát. [Tbj-tv. 29/A. § (3) bekezdés]

A mezőgazdasági őstermelő magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében választott, magasabb járulékalapra vonatkozó szabályok pontosításra kerülnek. [Tbj-tv. 30/A. § (3) és (5) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2017. január 1.) vegye figyelembe!