1. Hatályon kívül helyező rendelkezés

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2017. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2017/01. számában (2017. január 1.)

A Deák Ferenc-ösztöndíj már nem folyósítható, ezért ezen ösztöndíj adómentességét kimondó rendelkezés hatályon kívül kerül.

1.18. Egyéni vállalkozókat érintő módosítások

1.18.1. Vállalkozói személyi jövedelemadó

A vállalkozói személyi jövedelemadó mértéke 9 százalékra csökken a társasági adó mértékének csökkentésével összhangban. [Szja-tv. 49. § (4) bekezdés, 49/B. § (9) bekezdés, 49/B. § (10) bekezdés]

1.18.2. Költségként figyelembe nem vehető kiadások

Az egyéni vállalkozó a jövedelem megállapításakor nem veheti költségként figyelembe az Szja-tv. hatálya alá történő áttérést megelőző időszakra vonatkozóan megfizetett egyszerűsített vállalkozói adót, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adóját, továbbá a kis­­adózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény (Katv.) szerint fizetendő 40 százalékos mértékű adót sem. (Szja-tv. 11. számú melléklet IV. fejezet 8. pont)

1.18.3. Beruházási hitel utáni adókedvezmény

2017. január 1-jétől a tevékenységük alapján mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási ágazatba vagy halgazdálkodási ágba sorolt egyéni vállalkozók is érvényesíthetnek adókedvezményt a beruházási célú hiteleik után fizetett kamat alapján.

A 2016. december 31-ét követően megkötött hitelszerződés alapján kedvezmény azonban – bármely tevékenységet folytató egyéni vállalkozó esetében – kizárólag az üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához kapcsolódóan érvényesíthető.

A 2016. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések esetében – hasonlóan a társasági adóról szóló törvény szabályozásához – megszűnik az adókedvezmény 6 millió forintos és a 40, illetőleg a 60 százalékos korlátja. (Szja-tv. 13. számú melléklet 9., 10. és 12. pont)

1.18.4. Tárgyi eszközök (nem anyagi javak) beszerzése és értékesítése során átadásra kerülő előleg

A bevételek és költségek elszámolása tekintetében a tárgyi eszközök és nem anyagi javak esetében nem kell bevételként figyelembe venni az értékesítéskor kapott előleget, míg a beszerzéskor adott előleg nem számolható el költségként. (Szja-tv. 2. számú melléklet I. fejezet 1. pont, 3. számú melléklet nyitó szövegrész negyedik mondat, 10. számú melléklet I. fejezet 1. pont, 11. számú melléklet nyitó szövegrész negyedik mondat)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2017. január 1.) vegye figyelembe!