9. Gépjárműadó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2016/01. számában (2016. január 1.)

9.1. Gépjárműadó-mentesség

A tisztán elektromos meghajtású gépjárművek mellett más környezetkímélő gépkocsik esetén is gépjárműadó-mentesség valósul meg, és nem keletkezik cégautóadó-fizetési kötelezettség sem. [Gjt. 5. § g) pont, 17/A. § (1) bekezdés]

A gépjárműadóról szóló törvény (a továbbiakban: Gjt.) a környezetkímélő gépkocsi fogalmának meghatározásánál visszautal a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdésére. A KöHÉM rendelet szerint környezetkímélő gépkocsinak a tisztán elektromos, a külső töltésű (plug-in) hibrid elektromos, a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépjármű, valamint a nulla emissziós (hidrogéncellás) gépkocsi minősül. Ezen gépjárművek környezetvédelmi osztálya "5E", "5P", "5N" vagy "5Z". [Gjt. 18. § 9. pont]

A környezetkímélő gépkocsik gépjárműadó-mentessége, valamint a cégautóadó hatálya alól való kiemelése olyan adóelőny, amely de minimis (csekély összegű) támogatásként vehető igénybe. [Gjt. 21. §]

9.2. Nyerges vontató és félpótkocsi- szerelvény adózása

Jelenleg a nyerges vontató és az általa vontatható félpótkocsi külön-külön adótárgy, ennek következtében a vállalkozások azon félpótkocsi után is adókötelesek, melyekhez nyerges vontató nem rendelhető.

A szerelvényadóztatás azt jelenti, hogy a nyerges vontató adóalapjába beépül a vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege, miközben a félpótkocsi nem lesz adótárgy. Ennek értelmében a nyerges vontató esetén az adó alapja a nyerges vontató saját tömege helyett a nyerges vontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyerges vontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyerges vontató saját tömege pozitív különbözetének felével. A nyerges vontatók szerelvényként való adóztatása következményeként a pótkocsik köre – hatályon kívül helyezéssel – nem tartalmazza a félpótkocsit. [Gjt. 6. § (4) bekezdés, 18. § 2. pont]

9.3. Külföldi gépjárműadó utalással való megfizetése

A külföldi gépjárműadót az adózó vagy pénzügyi képviselője – a mai illetékbélyeg helyett – az állami adó- és vámhatóság külföldi gépjárműadó-számlájára való utalással fizeti meg, mégpedig a nyerges vontató, tehergépjármű Magyarország területére való belépését legalább 2 munkanappal megelőzően. Az adózó vagy a pénzügyi képviselő az utalás közleményrovatában köteles feltüntetni a fuvarozási engedély sorszámát és a nyerges vontató, tehergépjármű rendszámát. Az adózó az adófizetés tényét az utalás megtörténtét bizonyító irattal igazolja, melyet magyarországi közlekedése során járműokmányként köteles megőrizni.

A vámhatóság által megállapított adóhiányt és adóbírságot a fuvarozó készpénz mellett utalással is teljesítheti, és a vámhatóság illetékbélyeg érvényesítésére vonatkozó törvényi rendelkezése hatályát veszíti.

[Gjt. 15. § (3) bekezdés, 17. § (1) és (3) bekezdés]

A változások az adózók számára kellő felkészülési idő biztosítása érdekében 2016. július 1-jével lépnek hatályba.

9.4. Egyéb változás

A Módtv. – Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénnyel való összhang érdekében – hatályon kívül helyezi (2016. évtől) a Gjt. 16. §-át, amely felhatalmazza a kormányt arra, hogy a törvényi adótételtől eltérő adótételt, továbbá mentességet határozzon meg a külföldi gépjárművek adójában.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!