8. Építményadó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2016/01. számában (2016. január 1.)

Jelenleg az építményadó-kötelezettség az épületre kiadott használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedését követő év január 1-jével keletkezik.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. rendelet alapján az épület használatbavétele – különösen lakás vagy sportlétesítmény esetén – használatbavétel-tudomásulvételi eljárással – az építésügyi hatóság hallgatásával vagy a tudomásulvétel írásba foglalásával – is megvalósulhat. A módosítás 2016. január 1-jei hatálybalépése eredményeként azon épület esetében, amelynél a 2016. év során történik meg a használatbavétel tudomásulvétele – a követő év első napjától –, 2017. évtől áll be az építményadó-kötelezettség. [Htv. 14. § (1) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!