6. Közművezetékek adója

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2016/01. számában (2016. január 1.)

Az adókötelezettség valamennyi, új nyomvonalon létesített – a törvény kihirdetését követő naptól kezdődően használatba vett – közművezeték esetén csak a közművezeték tényleges használatbavételét követő hatodik év első napjától áll be. Korábban az adókötelezettség az újonnan létesített közművezeték tényleges használatbavételét követő év első napján keletkezett. [Közműadó tv. 3. § (1), 14. §]

A meglévő hírközlési vezetékhálózaton végrehajtott olyan hálózatfejlesztés esetén, amelynek eredményeképpen legalább 100 Mbps sebességű adatkapcsolat áll az előfizetők rendelkezésére, adóalap-mentesség érvényesíthető.

Az adóalap-csökkentés 2016-tól vehető igénybe olyan hírközlési vezetékszakasz után, amelyet 2015-ben, de a törvénymódosítás kihirdetését követő naptól vettek használatba. [Közműadó tv. 11. §, 14. §]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!