4. Jövedéki adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2016/01. számában (2016. január 1.)

A jövedéki adóval kapcsolatos módosítások célja elsősorban az európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinknek való megfelelés, illetve a bürokráciacsökkentés. Így módosul a magánfőzés (otthoni párlatfőzés) és a bérfőzés szabályozása, valamint a kereskedelmi gázolaj adókedvezménye, illetve rövidülnek egyes engedélyezési határidők.

4.1. Engedélyezési határidők

2016. január 1-jétől az adóraktári engedélyezés határideje 60 napról 45 napra, a bejegyzett kereskedőé 45 napról 35 napra, a keretengedélyesé pedig 30 napról 21 napra csökken. [Jöt. 24. § (9) bekezdése, 37. § (4) bekezdése, 43. § (1) bekezdése, 82. § (5) bekezdése]

4.2. A kereskedelmi gázolaj adókedvezményének korrekciója

Magyarországon a legalább 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges vontatóval végzett közúti árufuvarozás során, illetve a menetrendszerű vagy nem menetrendszerű M2 vagy M3 kategóriába tartozó autóbuszok által felhasznált gázolaj (kereskedelmi gázolaj) után a jövedéki adó egy része visszaigényelhető.

Uniós irányelvnek történő megfelelés érdekében a visszaigényelhető jövedéki adó mértéke 2016. január 1-jétől 11 Ft/literről 7 Ft/literre csökken. [Jöt. 57/C. § (1) bekezdés]

4.3. Dohánygyártmányok kiszerelési egysége

2016. május 20-tól cigaretta esetében a legkisebb megengedett kiszerelés a dobozonkénti 19 szálról 20 szálra, a megengedett maximális méret pedig 50 szálról 25 szálra változik. [Jöt. 99. § (2) bekezdés a) pont]

A fogyasztási dohány legkisebb forgalomba hozható kiszerelési egysége 40 grammról 30 grammra, a legnagyobb kiszerelés 200 grammról 50 grammra csökken. Fogyasztási dohányt a jövőben csak téglalap alakú tasakban lehet árusítani az eddigi bármilyen alakú tasak vagy doboz helyett. [Jöt. 99. § (2) bekezdés d) pont]

4.4. Magánfőzés

2016. január 1-jétől módosul a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztillálóberendezésen) jövedékiadó-mértéke (évi 1000 forintról literenként 700 forintra) és az adó megfizetésének rendszere is.

4.4.1. Párlatadójegy

A magánfőző az előállítást megelőzően 700 forint értékű párlatadójegyet köteles beszerezni a vámhatóságtól. A párlatadójegy darabonként egy liter párlat tárgyévi előállítására jogosít, valamint a párlat eredetét is igazolja. A párlatadójegyet a vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon, a magánfőző választása szerint papíron vagy elektronikusan lehet igényelni. A vámhatóság a párlatadójegyet a párlatadójegy értékének megfizetését követően bocsátja a magánfőző rendelkezésére, feltéve hogy az igénylő az önkormányzati adóhatóság által regisztrált desztillálóberendezéssel rendelkezik. A vámhatóság a párlat­-adójegyek kiadott mennyiségéről értesíti a desztillálóberendezés tárolási/használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot. A magánfőző a tárgyévre vonatkozó első párlatadójegy-beszerzéskor legalább 5 darab párlatadójegyet köteles vásárolni, és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlatadójegyet vásárolhat. Utóbbi szabály egyben azt is jelenti, hogy évi legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzés keretében egy személy (pontosabban egy háztartás) által. Ha a magánfőző a megvásárolt párlatadójegyekkel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlatadójegyeket. De az utólagos párlatadójegy-beszerzés esetében sem lehet túllépni a 86 literes korlátozást. Ha ténylegesen 86 liternél több párlat keletkezik egy magánfőzőnél egy évben, a vámhatósággal egyeztetett módon köteles a többletet megsemmisíteni. [Jöt. 3. § (3) bekezdés, 63. § (2) bekezdés 11. pont, 64. § (6) bekezdés, 67/A. § (5)-(6) és (8) bekezdés, 129. § (2) bekezdés f) pont]

4.4.2. Bejelentés

A desztillálóberendezés bejelentési kötelezettsége mellett a jövőben a bejelentett adatokban történt változást is be kell jelenteni. A magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzési hatásköre a vámhatóságtól – az előállított termék jogszabálysértő értékesítését kivéve – a desztillálóberendezés tárolási/használati helye szerinti önkormányzati adóhatósághoz kerül. [Jöt. 5. § (9) bekezdés, 67/A. § (1) bekezdés]

Ha a magánfőző a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlatadójegy vásárlása nélkül állít elő párlatot, akkor az önkormányzati adóhatóság felhívja őt jogszabályi kötelezettségének 15 napon belüli teljesítésére. A felhívás teljesítésének elmulasztása esetén a magánfőzőt az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújthatja. Az önkormányzati adóhatóság ellenőrzési hatásköre keretében jogosult a desztillálóberendezés és az azon előállított termék lefoglalására, és bírság alkalmazása esetén elkobzására, valamint eljárása során a vámhatóságtól díjmentes szakértői vélemény kérésére. A kedvezményes magánfőzési szabályok alkalmazására kizárólag gyümölcstermő területtel rendelkező természetes személy jogosult. [Jöt. 5. § (9) bekezdés, 67/A. § (1) bekezdés, 116/C. §, 121/A. §]

A 2016. évet megelőzően előállított magánfőzött párlatokra továbbra is az előállításukkor hatályos szabályokat kell alkalmazni.

4.5. Bérfőzés

2016. január 1-jétől a bérfőzdékre irányadó, a bérfőzetőktől beszedett jövedéki adó, továbbá az elő­állított, ám a bérfőzetőknek még ki nem adott bérfőzött párlat utáni jövedéki adó vámhatóság részére történő befizetési kötelezettségét keletkeztető összeghatár 200 ezer forintról 500 ezer forintra emelkedik a jövedéki biztosítéki szabályok változása nélkül. A bérfőzdék a bérfőzés jövedéki adójának vámhatóság felé történő befizetési kötelezettségét az Art.-ban előírt módok (átutalás, bankkártyás fizetés) mellett készpénzátutalási megbízással (sárga csekk) és postai számlabefizetési megbízással (fehér csekk) is jogosulttá válnak teljesíteni. A bérfőzetők a bérfőzés jövedéki adóját készpénz mellett átutalással is megfizethetik a bérfőzde felé. [Jöt. 65. § (1) bekezdés b) pont, (2) bekezdése, 66. § (1) és (3) bekezdés]

Rögzítésre kerül tartalmi változtatás nélkül, hogy a háztartásonként bérfőzés keretében évente 43 hektoliterfok mennyiségű, azaz 86 liter 50%-os alkoholtartalmú párlat főzethető kedvezményes adómértékkel. [Jöt. 64. § (3a) bekezdése]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!