15. Népegészségügyi termékadó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2016/01. számában (2016. január 1.)

A népegészségügyi termékadóról szóló törvény (a továbbiakban: Neta tv.) kiegészül az egészségmegőrző program definíciójával. A Neta tv. alkalmazásában egészségmegőrző programnak minősül az egészséges étkezésre, életmódra, a sportolás elősegítésére, ösztönzésére irányuló minden olyan tevékenység, akció, program, melyet az adóalany vagy népegészségügyi szerv rendez/szervez.

Az adóalanyok csökkenthetik a neta összegét – legfeljebb az egyébként fizetendő adóösszeg 10%-áig terjedő mértékben – azon programjaik költségével, amelyek célja az egészséges életmódra nevelés, az egészséges táplálkozás megteremtése, propagálása. [Neta tv. 1. § 19. pont]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!