14. Szociális hozzájárulási adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2016/01. számában (2016. január 1.)

14.1. A 25 év alatti passzív féléves iskolaszövetkezeti tagok foglalkoztatása

2015. június 19-étől nem minősül adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonynak az iskolaszövetkezet és a hallgató között fennálló jogviszony, ha a hallgató hallgatói jogviszonyát szünetelteti, és a 25. életévét még nem töltötte be, és foglalkoztatására ezen időtartam alatt kerül sor. [Szocho tv. 455. § (2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés b) pont]

14.2. A Munkahelyvédelmi Akció kiterjesztése a 25 és 55 év közötti mezőgazdasági dolgozókra

2015. július 1-jétől a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott 25 év feletti és 55 év alatti munkavállalók esetében a munkáltatók 14,5 százalékos kedvezményt érvényesíthetnek a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint után. A fizetendő szociális hozzájárulási adó tehát – 100 ezer forintig – 27 százalék helyett 12,5 százalék.

Az adókedvezmény a mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak után vehető igénybe. Ilyen munkakörnek minősülnek a FEOR-08 6. főcsoport 61. csoportjába tartozó, a 7. főcsoport 7333 számú foglalkozásából a mezőgazdasági gép (motor) karbantartója, javítója munkakörben és a 8. főcsoport 8421 számú foglalkozás szerinti munkakörök.

Nincsen időbeli korlát a kedvezmény igénybevételére, az mindaddig érvényesíthető, amíg a munkavállalót mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatják. Egész hónapra csak abban az esetben érvényesíthető a kedvezmény, ha a munkavállaló a hónap egészében ilyen munkakörben végzi a munkáját. A kedvezmény nem vehető igénybe azokban a hónapokban, amelyekben a munkavállaló betölti a 25. és 55. életévét.

Az érvényesíthető kedvezmény maximuma 100 ezer forint. Ez az összeghatár azonban nem zárja ki a magasabb bérezésű munkavállalók foglalkoztatóit a kedvezmény érvényesítéséből, ilyen esetben a munkabér 100 ezer forint alatti részére érvényesíthető kedvezmény, és a 100 ezer forint feletti részre a szociális hozzájárulási adót a normál (27%) mértékkel, a szakképzési hozzájárulást 1,5%-os mértékkel kell megállapítani. [Szocho tv. 462/G. §]

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosítani kell az érvényesíthető kedvezmény maximális összegét. [Szocho tv. 463. § (5) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!