13. Társadalombiztosítás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2016/01. számában (2016. január 1.)

13.1. A 25 év alatti passzív féléves iskolaszövetkezeti tagok

2015. június 19-étől az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagja mellett nem terheli biztosítási kötelezettség a 25. életévének betöltéséig azt a hallgatót sem, aki hallgatói jogviszonyát szünetelteti. Ha tehát a 25 év alatti hallgató a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a hallgatói jogviszonyát – akár több félévre is – szünetelteti, és foglalkoztatására ezen időtartam alatt kerül sor, akkor nem terheli biztosítási és egyénijárulék-fizetési kötelezettség. [Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés b) pont]

13.2. Egészségügyi szolgáltatási járulék

A természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetéül az egészségügyi szolgáltatásra biztosítottként és egyéb jogcímen sem jogosultaknak 7050 (napi 235) forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük. [Tbj-tv. 19. § (4) bekezdés]

13.3. Családi járulékkedvezmény

Az szja mértéke 2016. január 1-jétől 15 százalékra mérséklődik. Ezzel összefüggésben a magánszemélyt egyébként megillető, de a személyi jövedelemadóból elegendő jövedelem hiányában nem érvényesített családi kedvezmény 15 százalékának megfelelő összeg, de legfeljebb a magánszemély által fizetendő járulékok együttes összege vehető figyelembe családi járulékkedvezmény címén. [Tbj-tv. 24/A. § (3) bekezdés, 51. § (2) bekezdés, 51/A. § (2) és (3) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!