12. Reklámadó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2016/01. számában (2016. január 1.)

12.1. Adómérték

A reklámközzétevő adóalanyokat terhelő reklámadó összegének meghatározásakor új mértékrendszert kell alkalmazni. 100 millió forintot meg nem haladó adóalaprészig az adó mértéke 0% (vagyis e sávhatár alatt továbbra sem kell fizetni reklámadót), az e fölötti adóalaprész után pedig egységesen, minden adóalanynak 5,3% kulccsal kell fizetni reklámadót. [Reklámadó tv. 5. § (1) bekezdés]

A reklámközzététel megrendelőjére vonatkozó, a reklámközzététel ellenértékére mint adóalapra vetülő adómérték 20%-ról 5%-ra csökken. A megrendelők a reklámadót az új, 5%-os mértékkel a 2015. július 5-ét követően kötött szerződések szerinti megrendeléseik után fizetik. [Reklámadó tv. 5. § (2) bekezdés]

A közzétevőknek lehetőségük van visszamenőlegesen alkalmazni a törvénymódosítás keretében megállapított új mértékrendszert a változások hatálybalépése előtt (vagyis a 2014. és a 2015. évben) kezdődő adóéveik teljes időszakában, tehát azon adóévük első napjától is, mely 2015. július 5-én éppen tart. A módosítás hatálybalépésekor már megállapított, bevallott adót, adóalapot, illetve adóelőleget az Art. szerinti önellenőrzéssel lehet helyesbíteni. [Reklámadó tv. 11. § (1) bekezdés]

12.2. Az adóalap megosztása

Ha a reklámközzétevő nem alkalmazza az új kulcsokat a 2015. július 5-én (vagyis a módosítások hatálybalépésének napján) tartó, aktuális adóéve első napjától kezdődően, akkor ebben az adóévben meg kell osztania az adóévi adóalapját a módosítások hatálybalépését megelőző és az azt követő adóévi időszakok teljes adóévhez viszonyított arányában.

Ekkor az új adómértékeket (0 és 5,3%) és azok sávhatárát (100 millió forint) csak azon adóalaprész 12 hónapos időszakra számított összege tekintetében kell alkalmaznia, amely a hatálybalépést követő időszakra esik.

A régi kulcsokat (0; 1; 10; 20; 30 és 50%) és azok sávhatárait (0,5; 5; 10; 15 és 20 milliárd forint) pedig az adóév 2015. július 5-ét megelőző időszakára jutó adóalaprész 12 hónapos időszakra számított összege vonatkozásában kell figyelembe vennie.

Ezt követően az adóalaprészek 12 hónapos időszakra számított összegéből, a régi és az új adómértékekkel meghatározott adóösszegeket vissza kell arányosítani az adóév 2015. július 5-ét megelőző, illetve azt követő időszakai és a teljes adóév viszonyának megfelelően (napi időarányosítás mellett), majd a visszaarányosított adóösszegeket össze kell adni.

Az így kapott eredmény a tényleges fizetendő adóévi reklámadó összegének felel meg. [Reklámadó tv. 11. § (2)–(3) bekezdés]

12.3. Kapcsolt vállalkozások

A kapcsolt vállalkozásoknak minősülő reklámközzétevő adóalanyoknak az adóalapjukat kizárólag akkor kell összeszámítaniuk, ha a kapcsolt vállalkozási viszony 2014. augusztus 15-ét követően szétválás (azaz különválás vagy kiválás) miatt jött létre. Ez visszamenőlegesen már a 2014. adóévben, illetve a módosítás hatálybalépése napját megelőző, 2015. évben kezdődő adóév(ek)ben is alkalmazható az adóalany számára. A módosítás hatálybalépésekor már megállapított, bevallott adót, adóalapot, illetve adóelőleget az Art. szerinti önellenőrzéssel lehet helyesbíteni. [Reklámadó tv. 6. § (6) bekezdés, 11. § (4) bekezdés]

12.4. Társasági adót érintő módosítás

2015. június 5-étől a társasági adó alanyainak a 30 millió forint alatti reklámközzététellel kapcsolatos adóévi költségei – minden egyéb feltételtől függetlenül – visszamenőlegesen, már a 2014. évben kezdődő adóévben is csökkentik a társaságiadó-alapot. [Tao-tv. 29/Z. § (2) bekezdés, 3. melléklet A) 16. pont]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!