11. Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2016/01. számában (2016. január 1.)

2015. szeptember 1-jétől a dohányipari vállalkozásokat terhelő – eredetileg egyszeri, 2015. évben fennálló fizetési kötelezettségként meghatározott – egészségügyi hozzájárulás folyamatos, évente teljesítendő közteherré vált.

A dohányipari hozzájárulás fizetésére az a dohánygyártó, dohánytermék bejegyzett kereskedő, importáló köteles, akinek az adott adóévben a nettó árbevétele legalább 50%-ban dohánygyártásból, dohánytermék-kereskedelemből származott.

A 2015. szeptember 1-jétől átmeneti, tipikusan 12 hónapnál rövidebb, a 2015. szeptember 1-jét magában foglaló üzleti év végéig tartó adóév jön létre.

Ezen adóévben a 2015. szeptember 1-jét magában foglaló üzleti évben elért számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele lesz a hozzájárulás alapja, és szintén ezen (teljes) üzleti év nettó árbevételének összetétele alapján kell megítélni azt, hogy ki minősül ebben az adóévben a hozzájárulás alanyának. Ezen adóév után a hozzájárulást az adóév lezárultát követő hatodik hónap utolsó napjáig kell megállapítani és bevallani, majd az ezen határnapot követő 30 napon belül megfizetni. [Doveho tv. 6. § (1), (2) bekezdés, 8. §]

Ha az adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az adóévi hozzájárulás-alapot évesíteni kell, és erre az évesített alapra kell kiszámítani a hozzájárulás évesített összegét a progresszív mértékrendszer alkalmazásával. Az így kapott összegnek a tényleges adóév naptári napjaival arányos részét kell megfizetni. [Doveho tv. 6. § (7) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2016. január 1.) vegye figyelembe!