Bevezető

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2014/01. számában (2014. január 7.)

Az utóbbi évtizedekben a vállalkozások hozzászoktak, hogy az új év legtöbbször alaposan megváltozott adózási környezetet eredményez, így minden év vége rutinszerűen az új adó- és járulékszabályok okozta izgalom jegyében telt. A folyamatosan változó szabályozórendszer nagyfokú kiszámíthatatlanságot eredményezett, ami igencsak hátrányosan érintette a gazdaság szereplőit.

Nos, az idén felesleges volt a hagyományos izgalom: lényegi változások nem történnek jövőre, az eddigi struktúra működik továbbra is. Persze a részletszabályok sok helyütt változnak, amelyekre nem árt odafigyelnünk, mert mint tudjuk, ha nem is az ördög, de a lényeg sokszor a részletekben rejlik.

Hagyományos év végi kiadványunk összefoglalja az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény szabályait.

Szokásunkhoz híven ezúttal is adónemenként tekintjük át a legfontosabb tudnivalókat, s külön teret szentelünk a járulékokat, valamint az illetékeket érintő újdonságoknak.

Az összeállításban használt rövidítések – a különszám tartalmának megfelelő sorrendben – a következő jogszabályokat jelölik:

Módtv.: Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény

Szja-tv.: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Katv.: A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Tao. törvény: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Ekho-tv.: Az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény

Eva. törvény: Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény

Áfa-tv.: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Jöt.: A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

Htv.: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Itv.: Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Gjt.: A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

Art.: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Tbj-tv.: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Eat.: Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény

Különadó tv.: Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény

Távhő tv.: A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény

Közműadó tv.: A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény

Lapzárta: 2013. december 15.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!