8. Jövedéki adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2014/01. számában (2014. január 7.)

8.1. Kenőolajok és PB palackok nagykereskedelme

A számla nélküli értékesítés, a termékhamisítás visszaszorítása és a termékértékesítések nyomon követhetőségének javítása érdekében 2014. január 1-jétől jövedékiengedély-kötelessé válik az 5-25 kg közötti PB-palackok és a kenőolajok nagykereskedelme.

[Jöt. 103. § (1) bekezdés].

Átmenti szabály szerint az az adózó aki, 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű palackba töltött csеppfolyósított szénhidrogénnel folytatott jövedéki engedélyes kereskedelmi, export- és importtevékеnység engedélyezése iránti kérelmét 2013. december 31-ig benyújtotta, az engedélyezni kért tevékenységet 2013. december 31-ét követően а kérelemről történő döntésig végezheti.

8.2. Bontott üvegek tárolhatósága

2014. január 1-jét ő l azoknak a vendéglátó-ipari üzleteknek, valamint kereskedelmi szálláshelyeknek, amelyek a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeir ő l szóló kormányrendeletben meghatározott alkalmi rendezvényen végzik bor és alkoholtermék értékesítés é t, lehetővé válik a rendezvényen történő értékesítés során megmaradt két liter alatti kiszerelésű alkoholtermékből és borból választékonként legfeljebb öt-öt, a kétliteres vagy annál nagyobb kiszerelésű termékekből pedig választékonként legfeljebb egy-egy bontott palack, kanna, hordó tárolása az üzlethelyiség elkülönített részében.

Ha az érintettek az elkülönített tárolás mellett döntenek, akkor az így tárolt termékekről olyan nyilvántartást kell vezetniük, amelyből megállapítható, hogy mely termék mely rendezvényr ő l maradt meg, mekkora mennyiségben, és kés ő bb mikor, hogyan történt a felhasználása. Az elkülönített tárolás alternatívájaként megmarad az a lehet ő ség is, hogy a bontott kiszerelés ű termékeket a vendéglátóhely pultjában helyezzék el külön nyilvá n tartás vezetése nélkül, ha a pultban lévő bontott üvegek száma a rendezvényről megmaradt termékekkel együtt sem haladja meg a pultban tárolható, törvényben meghatározott bontott összmennyiséget.

[Jöt. 110. § (7a) bekezdés]

8.3. Szeszfőzdék könnyítései

8.3.1. Könyvvizsgáló

2014. január 1-jétől nem kell független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleggel rendelkezniük azoknak a szeszfőzdéknek, amelyek a számviteli törvény szerint sem kötelezettek könyvvizsgálatra.

[Jöt. 72. § (9) bekezdés]

8.3.2. Raktárkapacitás

A kizárólag szeszfőzdében előállított alkoholtermékkel jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet (azaz nagykereskedelmet) folytató, szeszfőzdét működtető személynek a szeszfőzde termelőkapacitásától függően 22 millió forint helyett csak 2, illetve 10 millió forintos jövedéki biztosítékot kell nyújtani, valamint 100 négyzetméteres raktárkapacitás helyett csak 20 négyzetméteres raktárkapacitással kell rendelkezni.

[Jöt. 104. § (10) bekezd és d) pont és (10a) bekezdés]

8.4. Tudományos és oktatási célú desztillálóberendezés

2014. január 1-jét ő l az alkoholtermékek kutatásához kapcsolódó tudományos és oktatási célra adómentessé válik az alkoholtermék el ő állítása, ha erre a célra az el ő állító felhasználja az alkoholterméket. A nem üveg desztillá lóberendezés beszerzését a megszerzést követő tíz napon belül elektronikusan be kell jelenteni a vámhatósághoz. Az adómentesség nem terjed ki a kutatás vagy oktatás keretében előállított, de kereskedelmi forgalomba kerülő alkoholtermékekre.

[Jöt. 64. § (10) bekezdés, 72. § (13) bekezdés, 74. § (1)–(1b) bekezdés]

8.5. Falusi vendégasztal

A saját előállítású szőlőbornak a – kistermel ő i élelmiszer-termelés, el ő állítás és értékesítés feltételeir ő l szóló FVM rendelet szerinti – falusi vendégasztal keretében tört énő értékesítésekor nem kell üzlethelyiséggel rendelkezni.

[Jöt. 109. § (1) bekezdés]

8.6. Dohánygyártmányok

A szárított dohány, illetve a fermentált dohány nyomon követhetősége és ellenőrizhetősége érdekében regisztrációs eljáráshoz kötődik az e termékek exportja, importja, valamint azok birtoklása, illetve az azokkal való rendelkezés.

8.7. Dohány bírságtétel

Jelentős mértékben emelkedik a dohánylevelekkel kapcsolatban elkövetett jogsértések esetén kiszabható bírság mértéke.

A szárított dohány nem a fermentáló üzem, illetve a fermentált dohány nem a dohányüzem vagy a dohánygyár részére, hanem közvetlen fogyasztási célra történ ő átadása, értékesítése, illetve megvásárlása, birtokolása az addigi kilogrammonkénti 1 ezer forintról a finomra vágott fogyasztási dohány mindenkori tételes adójának kétszeresére emelkedik (24 920 forintra).

[Jöt. 115. § (5) bekezdés]

8.8. Jövedéki biztosíték

A nem megfelelő összegű jövedéki biztosíték esetén lehetővé válik az adóraktár-engedélyesek és a bejegyzett kereskedők engedélyének 30 napra való felfüggesztése. Ennek következménye, hogy az adóraktár jövedéki terméket nem állíthat el ő , szabad forgalomba nem bocsáthat, adófelfüggesztés alatt álló jövedéki terméket adóraktárából nem tárolhat ki és adóraktárába nem tárolhat be, a b ejegyzett kereskedő pedig jövedéki terméket nem fogadhat. Ha a 30 nap elteltével a felfüggesztést kiváltó ok még mindig fennáll, a vámhatóság az engedélyt visszavonja.

[Jöt. 24. § (3) bekezdés, 38. § (7) bekezdés, 48. § (25) bekezdés]

8.9. A vevőnyilvántartás-vezetési kötelezettség megszűnése

2014. január 1-jétől megszűnik az adóraktárak vevő-nyilvántartási kötelezettsége.

[Jöt. 41. § (1)–(3) bekezdése, 58. § (14) bekezdés]

8.10. Nemzetközi repülőgépjáratok

Megszűnik a nemzetközi légi járatok utasellátó tevékenységének indokolatlan korlátozása, melynek értelmében kizárólag belföldi repülőgépjáratokon lehetett jövedéki terméket értékesíteni.

[Jöt. 109. § (2) bekezdés]

8.11. Ismételt elkövetés

A jövedéki bírság alkalmazásával kapcsolatban is megjelenik az ismételt elkövetés fogalma. Ismételt elkövetésnek minősül, ha két egymást követő ugyanolyan jogsértés elkövetése között nem telt el három év. Ha a jogsértések pontos időpontját nem lehet megállapítani, úgy a jogsértések feltárásának időpontjait kell vizsgálni.

[Jöt. 116/A § (3) bekezdés]

8.12. Minőség-ellenőrzés

Nemcsak az adóraktáron belüli, hanem a küls ő , adóraktáron kívüli min ő ség-ellen ő rzéshez szükséges vizsgálatok céljára felhasznált jövedéki termékek is mentesülnek a jövedéki adó alól. Nem szükséges vámhatósági engedély a minőség-ellenőrzési célra használt üveg desztillálóberendezésekre.

[Jöt. 13. § (3) bekezdés b) pontja, 74. § (1) bekezdés]

8.13. Kiadni rendelt dolog sorsa

Lehetővé válik a jövedéki eljárásban korábban lefoglalt, majd kiadni rendelt, de a lefoglalás megszüntetésér ő l rendelkez ő végzés közlését követ ő 60 napon belül át nem vett termék, dolog, eszköz megsemmisítése abban az esetben, ha annak értékesítése nem járt sikerrel.

[Jöt. 119. § (8) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!