6. Egyszerűsített vállalkozói adó (Eva)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2014/01. számában (2014. január 7.)

6.1. Kényszertörlési eljárás

A Tao és a Kiva kényszertörlési eljárásra vonatkozó szabályaihoz hasonlóan az evára vonatkozó szabályok értelmében megszűnik az eva alanyiság a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal, mivel gazdasági tevékenység végzésére a kényszertörlési eljárás alatt már nem kerül sor.

[Eva tv. 3. § (1) bekezdés g) pont]

6.2. Kisvállalati adó szerinti adóalanyiság létrejötte

2014. január 1-jétől megszűnik az eva alanyiság a kiva szerinti adóalanyiság létrejötte következtében, amely a kiva szerinti adóalanyiság választásának erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre.

[Eva. törvény 3. § (1) bekezdés k) pont]

6.3. Az Új Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséhez kapcsolódó módosítások

A 2014. március 15-től hatályba lépő Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) értelmében valamennyi gazdasági társaság jogi személynek min ő sül. Ezzel összefügg é sben az egyszerűsített vállalkozói adóalanyok köre nem módosul, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság továbbra is az eva alanya marad, de a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerülnek.

[Eva. törvény 2. § (3) bekezdés a), e) pont, 2. § (4) bekezdés c) pont cb) alpont, 2. § (7) bekezdés, 3. § (1) bekezdés h) pont, 8. § (1) és (2) bekezdés, 11. § (4) bekezdés, 18. § (4)-(7) és (9)-(10) bekezdés, 19. § (1)-(2) és (9) bekezdés, 20. § (4) bekezdés, 22. § (1), (4) és (10) bekezdés]

Az új Ptk. hatálybalépéséhez kapcsolódóan módosul a szövetkezetekre vonatkozó szabályozás is, erre tekintettel az adóalanyiság feltételeit teljesítő jogi személy és az egyéni cég akkor is az egyszerűsített vállalkozói adó alanya lehet, ha szövetkezeti részesedéssel rendelkezik. Az Új Ptk. értelmében a s zemélyiségi jog megsértésének szankciója nem vagyoni kártérítés helyett a sérelemdíj lesz. Erre tekintettel az eva alapját csökkenti a jogszabály vagy jogerős bíróság i, illetve hatósági határozat alapján kapott sérelemdíj összege .

[Eva. törvény 2. § (7) bekezdés b) pont, 5. § (5) bekezdés]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!