5. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2014/01. számában (2014. január 7.)

2014. január 1-jétől az országos sportági szakszövetséggel, sportági szövetséggel jogviszonyban álló hivatásos sportolón, sportmunkatárson, sportszakemberen kívül az ekho szerinti adózást választhatja valamennyi, a Sport-tv. alapján sportszövetségnek min ő sül ő szervezettel (szabadid ő sport szövetségekkel, fogyatékosok sports z övetségeivel, valamint a diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségekkel) jogviszonyban álló magánszemély is, ha jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, és a sportszövetség szabályzata szerint sportszakembernek minősül. Választhatja továbbá az ekho szerinti adózást a sportszövetség vagy a sportszervezet főállású munkavállalója is. Abban az esetben, ha a tevékenység a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló jogszabályban meghatározott tevékenységnek tekinthető, a sportmunkatársnak, sportszakembernek rendelkeznie kell a jegyzékben meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel.

[Ekho-tv. 3. § (3c) bekezdés b) pont]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!