11. Cégautóadó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2014/01. számában (2014. január 7.)

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttm ű ködés egyes szabályairól szóló 2 013. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Mód. törvény) a Gjt. cégautóadóra vonatkozó egyes szabályait 2013. július 1-jével módosította .

A 2013. július 1-jétől hatályos szabályozás szerint a tartós bérletbe vevő a cégautóadó alanya. Ezzel a tartós bérletbe adott személygépkocsik után megfizetett gépjárműadó összegével a fizetendő cégautóadó – a pénzügyi lízingbe adott gépjárművekre vonatkozó szabályozás analógiájára – csökkenthető. Tartós bérbe adott személygépkocsi az, amelyet egy éven túli időszakra vagy határozatlan időre adtak bérbe, feltéve, hogy a bérbevevő üzemben tartói jogát a Közúti Járműnyilvántartásba bejegyezték.

A nem magánszemély (jogi személy, egyéb szervezet) által tartós bérletbe vett, Közúti Járműnyilvántartásban szereplő személygépkocsi után a tartós bérletbevételt követő hónap első napjával kezdődik az adókötelezettség, s annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amikor a tartós bérletbe vevő visszaadja a bérbeadónak a személygépkocsit.

(Gjt. 18. § 30. pont).

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2014. január 7.) vegye figyelembe!