9. Társadalombiztosítás 2013

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2013. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2013/01. számában (2013. január 1.)

9.1. Társadalombiztosítási járulék

9.1.1. Járulékfizetési felső határ megszűnése

A leglényegesebb változás, hogy megszűnik az egyéni nyugdíjjárulékra vonatkozó járulékfizetési felső határ. Az átmeneti szabály alapján a nyugdíjjárulék megállapításakor a 2012. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a 2013. január 10-éig megszerzett, 2012. decemberi járulékalapot képező olyan jövedelmekre, amelyeket a 2012. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani.

[Tbj-törvény 24. § (3) bekezdés]

9.1.2. Egészségügyi szolgáltatási járulék, megállapodás szolgálati idő szerzésére

2013-ban az infláció mértékével emelkedik a nem biztosítottak által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 6390 forintról 6660 forintra.

A magán-nyugdíjpénztári tagok is köthetnek megállapodást a nyugdíjbiztosítóval szolgálati idő szerzése érdekében a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított 34 százalékos nyugdíjjárulék fizetésével.

[Tbj-törvény 19. § (4) bekezdés]

9.2. Egészségügyi hozzájárulás

2013. január 1-jétől a kifizető a béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott összege után 10 százalék helyett 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet.

[Eho-törvény 3. § (4) bekezdés]

A biztosítási díjak személyi jövedelemadózási szabályaihoz kapcsolódva kedvező szabály, hogy az egyéb jövedelemként adóköteles biztosítói kifizetés után a jövedelmet szerző magánszemélyt terhelő egészségügyi hozzájárulás mértéke 14 százalék, ha a jövedelem megszerzésének időpontja a lejárati szolgáltatással nem bíró, teljes életre (kizárólag halál esetére) szóló, visszavásárlási értékkel bíró életbiztosítás megkötésétől – de legkorábban 2013. január 1-jétől – számított 10 évet követő időpontra esik.

[Eho-törvény 3. § (7) bekezdés]

A törvény külön rendelkezik arról, hogy az adóköteles biztosítói kifizetés esetében a biztosító nem minősül kifizetőnek. Ha a magánszemély kifizetőnek nem minősülő külföldi személytől a foglalkoztatóval fennálló jogviszonya alapján szerez jövedelmet, például a külföldi anyacégtől kap juttatást, akkor a belföldi foglalkoztató átvállalhatja a juttatás utáni egészségügyi hozzájárulás megfizetését és bevallását.

[Eho-törvény 11. § (10) bekezdés]

2013. január 1-jétől megszűnik az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány egészségügyi hozzájárulás alóli mentessége. A 27 százalékos mértékű adót a magánszemélynek kell az éves bevallásában rendeznie.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2013. január 1.) vegye figyelembe!