7. Jövedéki adó 2013

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2013. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2013/01. számában (2013. január 1.)

7.1. Alkoholok

7.1.1. Adómérték

2013. január 1-jétől a sör jövedékiadó-mértéke (1470 forint/hektoliter/alkoholfokról) 1620 forint/hektoliter/alkoholfokra, a sörfőzdében előállított sör jövedékiadó-mértéke (735 forint/hektoliter/alkoholfokról) 810 forint/hektoliter/alkoholfokra emelkedik.

[Jöt. 76. § (3) bekezdés]

A pezsgő jövedékiadó-mértéke (14 960 forint/hektoliterről) 16 460 forint/hektoliterre, a köztes alkoholtermék jövedékiadó-mértéke (23 200 forint/hektoliterről) 25 520 forint/hektoliterre növekszik.

[Jöt. 89. § (2) bekezdés, 93. § (2) bekezdés]

Nem változik ugyanakkor a szőlőbor és az egyéb bor jövedékiadó-mértéke:

– a szőlőbor jövedékiadó-mértéke a 2013. évben is 0 forint/hektoliter,

– az egyéb bor (gyümölcsbor) jövedékiadó-mértéke 9870 forint/hektoliter.

Ezenfelül változatlanul 0 forint jövedékiadó-mérték terheli, azaz adómentes az évi 50 liter mennyiségű, saját felhasználásra előállított bér- és magánfőzött párlat, pálinka.

[Jöt. 9. § (3) bekezdés, 64. § (3) bekezdés]

7.1.2. Teljes denaturálás

2013. január 1-jétől teljesen denaturáltnak minősül (alkohol adómentes felhasználása), ha a teljes denaturálás Magyarországtól eltérő uniós tagállam által bejelentett teljes denaturálási eljárással történik hazánkban, és az így denaturált alkoholterméket EKO-val kiszállítják az alkalmazott denaturálási eljárást bejelentő tagállamban található címzetthez. A denaturált alkohol címzett általi átvételét igazoló EKO-példány alapján a denaturálást végző magyar gazdálkodó véglegesen mentesül adómegállapítási és adófizetési kötelezettsége alól.

[Jöt. 13. § (3a), 69. § (2) bekezdés]

7.1.3. Zárjegy

2013. január 1-jétől a levált vagy sérült zárjegyű tömény szeszes italoknál pótolható a zárjegy. A sérült, levált zárjegy pótlását végző kereskedőnek a szeszes ital továbbforgalmazásához a szeszes italt leltároznia kell, és a zárjegy pótlását, cseréjét be kell jelenteni a vámhatósághoz. A bejelentést követő 30 napon belül a vámhatóság új zárjegyet tesz a termékre abban az esetben, ha a levált, sérült zárjegy szeszes ital egyedi azonosításra alkalmas, és a szeszes ital származása igazolható bizonylattal. Az újrazárjegyezett szeszes ital újra forgalmazható.

[Jöt. 73. § (16) bekezdés, 110. § (7) bekezdés]

7.1.4. Szeszfőzdék

2013. január 1-jétől a kizárólag bérfőzést végző szeszfőzdék jövedéki biztosítéka (500 ezer forintról) 200 ezer forintra csökken, az adófizetési kötelezettség ezen értékhatár elérése után keletkezik.

[Jöt. 65. (1) bekezdés, 66. § (3) bekezdés, 72. § (8) bekezdés]

A bérfőzdéknek évente egyszer kell készletfelvétellel egybekötött elszámolást végezniük (a jelenlegi negyedéves gyakorisággal szemben). 2013. január 1-jétől az évi legfeljebb 20 hektoliter tiszta szesz mennyiséget előállító kereskedelmi szeszfőzdék jövedéki biztosítéka 2 millió forintra csökken.

[Jöt. 72. § (8) bekezdés]

7.1.5. Kistermelői pezsgő-előállítás

2013. január 1-jétől saját előállítású szőlőborból egyszerűsített adóraktárban évente legfeljebb 10 ezer liter palackos erjesztésű pezsgő előállítására nyílik lehetőség kereskedelmi céllal. Ez esetben a pezsgő egyszerűsített adóraktár keretében előállítható és nyilvántartható:

– pincekönyvben nyilvántartható,

– belföldön borkísérő okmánnyal kitárolható,

– a szőlőborhoz hasonló visszaszállítási szabályok érvényesek minőségi kifogás vagy lejárt szavatosság esetén.

A kistermelői pezsgő utáni elszámolásnak, adóbevallásnak és adófizetésnek a borhoz hasonlóan december 15-éig kell megtörténnie. Fontos továbbá, hogy az egyszerűsített adóraktár-engedélyes nem kötelezett jövedéki biztosíték nyújtására.

[Jöt. 40. § (1), (14), 79. § (2), 82. § (1), (7), (8), 83. § (3, (6)-(8) bekezdések]

7.1.6. Alkohol tisztítása

2013. január 1-jétől lehetőség nyílik az alkohol tisztítására – a vegyipari és gyógyszeripari felhasználás mellett – élelmiszer-ipari felhasználás esetén adómentes felhasználónál azon esetekben, amikor az adómentesen beszerzett, szennyezetté vagy engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált az alkohol.

[Jöt. 45. § (3) bekezdés]

7.2. Dohánytermékek

7.2.1. Dohánytermékek adómértéke

2013. január 1-jétől az dohánytermékek jövedékiadó-mértéke:

– cigaretta tételes, ezer darabonkénti adója a (11 900 forintról) 12 500 forintra, minimálisan fizetendő jövedéki adója ezer szálanként (22 300 forintról) 24 920 forintra,

– a finomra vágott fogyasztási dohány és az egyéb fogyasztási dohány minimálisan fizetendő adója kilogrammonként (11 150 forintról) 12 460 forintra

emelkedik.

Változatlan azonban továbbra is a dohánygyártmányok százalékos, kiskereskedelmi ellátási árra vetített adója:

– cigaretta esetében 31 százalék,

– szivar és szivarka esetében 28,5 százalék,

– finomra vágott fogyasztási dohánynál 52 százalék,

– egyéb fogyasztási dohánynál 32,5 százalék.

[Jöt. 97. § (2) bekezdés]

7.2.2. Dohányértékesítés

2012. július 1-jétől azokon a településeken, ahol az állandó lakók száma a 2000 főt nem haladja meg, és az állam maga gyakorolja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet, lehetőség nyílik e tevékenységet mozgóbolt útján végezni.

A mozgóbolt-üzemeltetés feltétele, hogy

– a dohánytermék-kiskereskedelem gyakorlására kiírt nyilvános pályázat eredménytelen, vagy

– a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása az adott településen megszűnt, illetve

– még nem folyik.

[Jöt. 109. § (5) bekezdés].

7.3. Ásványolajok

7.3.1. Adómérték

Az ásványolajok jövedékiadó-mértékei közül 2013. január 1-jétől változik a közúti járművek üzemanyagaként felhasznált LPG adómértéke (47 900 forint/ezer kilogrammról) 71 850 forint/ezer kilogrammra.

[Jöt. 52. § (1) bekezdés f) pontja]

2013. január 1-jétől a többi ásványolaj (benzin, gázolaj, kerozin, fűtőolaj és üzemanyag célú földgáz, valamint a targoncagáz és a fűtési célú LPG) jövedékiadó-mértéke nem változik.

[Jöt. 52. § (1) bekezdés]

2013. május 1-jétől tovább emelkedik a közúti járművek üzemanyagaként felhasznált LPG adómértéke (71 850 forint/ezer kilogrammról) 95 800 forint/ezer kilogrammra.

[Jöt. 52. § (1) bekezdés f) pont]

7.3.2. Tiszta növényi olaj

2013. január 1-jétől lehetővé válik a tiszta növényi olaj saját gazdaságban, mezőgazdasági munkák végzéséhez, munkagépekben történő felhasználása. A saját gazdaságban termelt alapanyagból ellenőrzött módon, ún. tiszta növényiolaj-gyártó adóraktárban nyílik lehetőség az üzemanyag előállítására. Nem kapcsolódik hozzá sem tárolótartály-követelmény, sem minimálisan nyújtandó jövedéki biztosíték meghatározás. (A jövedéki biztosítékot az általános szabályok szerint kell nyújtani: éves szinten várhatóan előállításra kerülő tiszta növényi olaj mennyiségére számított adótartalom egytizenketted részének értéke, ha azonban ez az érték nem éri el az 500 ezer forintot, akkor a biztosíték nyújtásától el lehet tekinteni.)

Az előállított tiszta növényi olaj adómértéke a gázolaj adómértékének 18 százaléka. E mérték megegyezik a gazdálkodók által a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után érvényesített adó-visszaigénylést (82 százalék) követően ténylegesen megfizetett adómértékkel. A kedvezményes adómérték évente legfeljebb hektáronként 97 liter tiszta növényi olajnak a mezőgazdasági ágazatban szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyep és halastó művelési ágakban történő felhasználása után érvényesíthető.

[Jöt. 52. § (2) bekezdés d) pontja, 58. § (1) bekezdés k) pontja, 58. § (5a) bekezdés, 58. § (14) bekezdés, 129. § (2) bekezdés y) pontja]

7.3.3. Üzemanyag-adalékok előállítása adóraktárban

Az uniós jogszabálynak megfelelően 2013. január 1-jétől

– a 3811 vámtarifaszámú termékek közül az üzemanyag-adalékok ellenőrzött körbe kerülnek,

– az egyéb adalékok maradnak a megfigyelt termékkörben.

A benzinhez kevert üzemanyag-adalék adómértéke a benzinével, a gázolajhoz keverté pedig a gázolajéval egyezik meg.

Az ellenőrzött termékkörbe kerülő üzemanyag-adalékokat egyébásványolaj-gyártó adóraktárban lehet előállítani. A kizárólag üzemanyag-adalékot előállító adóraktár esetében nincs kötelezően teljesítendő tárolókapacitás meghatározva, illetőleg az általánosnál kisebb összegű, legalább 10, legfeljebb 60 millió forint értékben kell jövedéki biztosítékot nyújtani.

[Jöt. 40. § (11) bekezdés, 50. § (3) bekezdés f) pont, (4)-(5) bekezdés, 52. § (1) bekezdés h) pont, 58. § (1) bekezdés i) pont, (4) bekezdés e) pont, (5) bekezdés g) pont, (17) bekezdés, 59. § (1) bekezdés b) pont, 62. § (6) bekezdés, 103. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont, 104. § (10) bekezdés b) pont, 105. § (3) bekezdés, 110. § (15) bekezdés, 114. § (5) bekezdés, 122. § n) pont]

7.3.4. Repülőgép-karbantartás

A nemzetközi légi forgalomban részt vevő repülőgépekben adómentes üzemanyag található. A karbantartást végző a karbantartás során az üzemanyagot előbb eltávolítja, majd visszatölti a repülőgépbe, vagy újrafelhasználási, illetve megsemmisítési céllal adóraktárba elszállítja. Az igazolhatóság érdekében 2013. január 1-jétől a karbantartást végzőnek nyilvántartást kell vezetnie az üzemanyagról.

[Jöt. 62/A. § (2) bekezdés]

Az ásványolaj kinyerését eredményező rekultivációs tevékenységet végzőnek a tevékenység megkezdését és befejezését be kell jelentenie a vámhatóságnak.

[Jöt. 62/A. § (3) bekezdés]

7.3.5. Mezőgazdasági adó-visszaigénylés

2014. január 1-jétől a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylési kérelmet már csak elektronikus úton lehet benyújtani. (Jelenleg azon gazdálkodók kötelezettek az adó-visszaigénylés elektronikus benyújtására, akiknek adóbevallásukat más adók tekintetében egyébként is ily módon kell teljesíteniük.)

[Jöt. 48/B. § (1) bekezdés c) pont]

7.3.6. Új mérési szabvány

Az alkalmazott szabványok köre kiegészül a gyakorlatban elterjedt módszerek közül a legpontosabb és leggyorsabb, elektronikus rezgő U-csöves méréssel.

[Jöt. 51. § (2) bekezdés]

7.3.7. Kereskedelmi gázolaj

A vámhatóság által nyilvántartásba vett adatok változását a változás bekövetkezésétől számított 10. napon belül kell bejelenteni.

2013. január 1-jétől a kereskedelmi gázolaj utáni jövedékiadó-visszaigénylést (a jelenlegi éves és negyedéves visszaigénylési lehetőség mellett) havonta is lehet érvényesíteni.

[Jöt. 57/C. §]

7.3.8. Elkobzott ásványolaj átadása

2013. január 1-jétől az elkobzott ásványolajokat elsősorban katasztrófavédelmi célra kell hasznosítani, azt követően a NAV-nak adják át az elkobzott termékek, végső eset az értékesítés. (Jelenleg először értékesíteni kell, vagy át lehet adni katasztrófavédelmi célra, illetve a NAV részére felhasználási célra.) Az elkobzásról szóló döntést követően, de még a jogerőre emelkedés előtt lehetővé válik a termékek elő­zetes átadása a tárolási költségek csökkentése érdekében.

[Jöt. 120. § (8) bekezdés b) pontja, (9) bekezdés]

7.3.9. Veszteségelszámolás benzinkutaknál

A benzinkutaknál a vámhatóság által végzett készletfelvétel és a nyilvántartás szerinti készlet különbözete a külön jogszabályban meghatározott mértékig számolható el adómentesen. (Korábban legfeljebb 12 hónapra meghatározott mennyiséget lehetett veszteségként elszámolni, függetlenül attól, hogy két készletfelvétel között akár 1 évnél hosszabb idő is eltelhetett.)

[Jöt. 15. § (2) bekezdés d) pontja]

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2013. január 1.) vegye figyelembe!