11. Szakképzési hozzájárulás 2013

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2013. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2013/01. számában (2013. január 1.)

11.1. Kedvezmények

A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 100 ezer forint a foglalkoztatás első két évében:

a) a pályakezdő munkavállalók,

b) a tartósan álláskereső személyek,

c) a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók,

d) a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás által foglalkoztatott új munkavállalók

esetében.

Részmunkaidős foglalkoztatott esetén legfeljebb 100 ezer forint arányosan csökkentett része vehető figyelembe. Részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt.

[Szht. 4. § (1a) bekezdés]

A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott természetes személyeknek (munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 500 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya a kutatók foglalkoztatása után járó szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt érvényesít. Részmunkaidős foglalkoztatott esetén legfeljebb 500 ezer forint arányosan csökkentett része vehető figyelembe.

[Szht. 4. § (1b) bekezdés]

11.2. Saját munkavállalók képzésére fordított kiadás

2013-tól ismét el lehet számolni a saját munkavállalók képzésére fordított összeget a bruttó kötelezettség terhére (2012-ben erre nincs mód). A bruttó kötelezettség továbbra is a munkavállalók után fizetendő szociális hozzájárulási adó alapjának 1,5 százaléka. Az elszámolható összeg azonban lényegesen alacsonyabb, mint korábban volt: legfeljebb 16,5 százalék, és csak akkor lehet vele élni, ha havonta legalább 45 tanulószerződéses tanulót is foglalkoztat a vállalkozás. A bruttó kötelezettség akkor csökkenthető ilyen jogcímen, ha a saját dolgozók képzésére tanulmányi szerződés vagy munkáltatói kötelezés alapján kerül sor. A képzés kizárólag szakmai vagy nyelvi tárgyú lehet, vagyis általános jellegű képzések címén nem lehet költségeket elszámolni. Külön miniszteri rendelet szabályozza majd részletesen az elszámolható költségeket.

Lazulnak a tanműhelyek támogatási feltételei: nemcsak új tanműhely, hanem már létező tanműhely részére beszerzett eszközökre is igényelhető támogatás.

[Szht. 5. §]

Az éves bevallás és az elszámolás (befizetés) határideje a tárgyévet követő február 25-ről január 12-re változik (a 2012. évre még marad a 2013. február 25-ei határidő). A szakképzési hozzájárulás és előlege belekerül a havi (08-as számú) személyijövedelemadó- és járulékbevallásba.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2013. január 1.) vegye figyelembe!