Tőkevédelem a cégeknél

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2012. április 20.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2012/02. számában (2012. április 20.)

Minden cég működésének alapja, hogy rendelkezésre álljanak a gazdasági tevékenységhez szükséges pénzügyi eszközök, s rendezettek legyenek a cég vagyoni viszonyai. A tőkeszerkezet, a vagyoni részesedések kérdése nemcsak a cég tulajdonosait, hanem a vállalkozás hitelezőit is érinti, hiszen a társasági tartozások fedezete elsősorban a cégvagyon. A társaság vagyonának terhére történő kifizetések, vagyonjuttatások sokszor meghatározó hatást gyakorolnak a társaság fizetőképességére, amelynek megőrzése elsőrendű érdeke a piaci szereplőknek.

Tematikus összeállításunkban a gazdasági társaságok vagyonának védelmével, a tagok és a társaság ezzel kapcsolatos belső viszonyaival foglalkozunk. Ismertetjük a tőkésítés, az apportálás, a pótbefizetés, a tőkeleszállítás, a tőkeemelés, a tőkekivonás, az osztalékfizetés társasági jogi, illetve számviteli szabályait, a negatív cégvagyon pozitívvá tételének módozataival. Külön teret szentelünk a vagyoni részesedés átruházásának, a tőkeviszonyokhoz kapcsolódó adózási előírásoknak.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2012. április 20.) vegye figyelembe!