14. Függelék – a fontosabb változások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. december 10.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2011/06. számában (2011. december 10.)

Személyi jövedelemadó

- Teljes egészében megszűnik az adójóváírás,

- az adóalap-kiegészítés részlegesen kivezetésre kerül,

- új cafeteriaelem a munkahelyi étkeztetés lehetősége havi 12 500 forint összegben, havi 5000 forintig adható Erzsébet-utalvány,

- bővül a SZÉP kártya keretében adható juttatások köre,

- a reprezentáció és üzleti ajándék teljes összege adókötelessé válik a személyi jövedelemadóban,

- kamatmentes munkáltatói kölcsön adható a lakásvégtörlesztéshez,

- 7,5 millió forint adómentes munkáltató támogatás adható a lakásvégtörlesztéshez,

- adómentessé válik a kifizető által a magánszemély javára fizetett, visszavásárlási értékkel nem rendelkező betegségbiztosítás díja.

Társadalombiztosítási járulék, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás

- Szélesedik a járulékalap,

- a biztosított által fizetendő egészségbiztosítási járulék 1 százalékponttal emelkedik,

- a munkáltatói társadalombiztosítási járulék helyett szociális hozzájárulási adó kerül bevezetésre,

- a szociális hozzájárulási adóból adókedvezmény érvényesíthető, ha a munkabérek nettó értékének megőrzése érdekében megvalósítják a kormány által elvárt béremelést,

- a szociális hozzájárulási adóból a szakképzetlen munkaerő után adókedvezmény érvényesíthető,

- 10 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a béren kívüli juttatások után.

Társasági adó

- Szigorodik a veszteségelhatárolás szabályozása (az elhatárolt veszteség legfeljebb az elhatárolt veszteség nélkül számított adóalap 50 százalékáig érvényesíthető; cégfelvásárlás és átalakulás esetén az elhatárolt veszteség meghatározott esetekben használható fel),

- új adóalap-kedvezmény érvényesíthető a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószággal összefüggésben,

- a bejelentett részesedés fogalma változik, ezzel bővül az adóalap-kedvezmény alkalmazhatósági köre,

- az alultőkésítettség fogalma kiterjed a társasági adóban a nem kamatozó kötelezettségekre, a kötelezettségekkel szemben a követelések beszámíthatók,

- a kedvezményezett átalakulás fogalma kiegészül, megszűnnek az egyes szabályozási ellentmondások,

- a K+F fogalmi meghatározások egységesítésre kerülnek a vonatkozó törvényekben, a saját tevékenységű K+F fogalmára külön meghatározás a társasági adóban,

- ingyenes juttatások szabályozása egyszerűsödik: a közhasznú, kiemelkedően közhasznú társaságnak nem kell növelni az adóalapját, ha a juttatásban részesülő eredménye negatív, továbbá ismét lesz fogalmi meghatározás az adományra,

- megszűnik a K+F bérköltséghez, szoftverfejlesztők bérköltségéhez kapcsolódó adókedvezmény,

- megváltozik a fejlesztési adókedvezmény eljárásrendje, a 100 millió euró összeghatárt meghaladó beruházások esetén a kormány hagyja jóvá az igényelt fejlesztési adókedvezmény összegét.

Általános forgalmi adó

- Az általános forgalmi adó általános kulcsának 2 százalékponttal való emelése,

- levonható a közlekedési eszköz bérlete, lízingdíja utáni áfa.

Regisztrációs adó

- Jelentősen csökken a regisztrációs adótétel (az eredeti összeg 30-50 százaléka lesz).

Gépjárműadó

- A cégautóadó mértéke emelkedik az adótábla differenciáltabbá tételével.

Helyi adó

- Bővül az építményadóban és a telekadóban az önkormányzatok adóztatási mozgástere,

- a helyi adóztatás részeként nem lesz települési adó, építmény- és telekadó esetében továbbra is rögzíti a törvény az adómaximumot, az alapterület szerinti adóztatásban ugyanakkor bármely szempont szerint lehet differenciálni.

Illetékek

- Emelkedik a gépjárműszerzési illeték az illetéktételek újraszabályozásával,

- emelkedik a közigazgatási eljárási illeték,

- egyes bírósági eljárási illetékmértékek növekednek.

Népegészségügyi termékadó

- A népegészségügyi termékadóban az adóztatható termékek köre bővül (pl. extrudált sós termék, lekvárok), emelkedik az adó mértéke.

Baleseti adó

- A gépjármű üzembentartóját új adónemként baleseti adó terheli.

Kulturális adó

- Ismét lesz kulturális adó (korábban hozzájárulásnak nevezték).

Adózás rendje

- Szigorodnak a jogkövetkezmények (az adóbírság jelentős emelése egyes esetekben, a minősített adózókra vonatkozó csökkentett mértékű bírság megszüntetése),

- adóregisztrációs eljárás jogintézményének meghonosítása a fiktív cégalapítások visszaszorítása érdekében,

- új ellenőrzési formák meghonosítása, meglévő ellenőrzési típusok megreformálása (egyes gazdasági események vizsgálata),

- a jogszabályi változástól függetlenül 3 évig hatályos feltételes adómegállapítás társasági adóban és az illetékben,

- új jogintézmény az adózás rendjében a bizonytalan adójogi helyzet bejelenthetősége.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. december 10.) vegye figyelembe!