A tulajdonosok és a vezetők felelőssége

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. május 27.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2011/03. számában (2011. május 27.)

A gazdasági kapcsolatokban a cég áll jogviszonyban a partnereivel, a cég vezetőinek cselekményei a céget jogosítják, illetve kötelezik. Ez azonban nem jelenti, hogy a vezetők, a tulajdonosok nem kérhetők számon a társaság működésével kapcsolatosan.

Az üzleti élet, a gazdaság működése szempontjából alapvető fontosságú, terheli-e felelősség a cégek tulajdonosait, vezetőit a gazdálkodó szervezet működéséért, a társasági tartozásokért. Hitelezővédelmi okokból különös jelentősége van annak, milyen mögöttes helytállási kötelezettség biztosítja azokat a követeléseket, amelyekre a cég vagyona nem nyújt fedezetet.

Tematikus összeállításunkban a tágan értelmezett tulajdonosi, vezetői felelősség kérdéseit járjuk körbe, bemutatva azokat a lehetőségeket, amelyek alkalmasak az igényérvényesítés kiterjesztésére.

Külön teret szentelünk a törvényes cégműködés garanciáinak, a mulasztó cégvezetőkkel szembeni szankcióknak. Részletesen foglalkozunk azzal is, milyen módon felel a menedzsment a tulajdonosokkal, a céggel szemben az esetleges mulasztásokért.

Reményeink szerint olvasóink átfogó képet kapnak arról, hogyan kérhetőek számon mindazok, akik döntésükkel befolyásolják a gazdasági társaságuk működését.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. május 27.) vegye figyelembe!