Igényérvényesítés fizetési meghagyással

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. április 22.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2011/02. számában (2011. április 22.)

Minden vállalkozás alapvető érdeke, hogy a lehető leghamarabb hozzájusson a neki járó pénzekhez. Sajnos rengeteg esetben az adós, a követelés kötelezettje önként nem fizeti meg az őt terhelő összeget. Ilyenkor a jogosultnak nincs más választása, mint hogy valamilyen formában érvényesítse az igényét a nem fizető adóssal szemben.

Ennek egyik gyors és gyakran igen hatékony formája az úgynevezett fizetési meghagyásos eljárás, amikor bizonyítás nélkül, pusztán a jogosult kérelme alapján marasztalják el az adóst, és ha a kötelezett nem vitatja a követelést, úgy a jogosult olyan jogerős és végrehajtható határozathoz jut, amely egyenlő hatályú a bírósági ítélettel.

Korábban ezt az eljárást is a bíróságok folytatták le, 2010 nyara óta azonban a közjegyzők bocsátják ki a fizetési meghagyásokat. Ezzel még gyorsabbá vált az ügymenet, hiszen a közjegyzőnek 15 napon - elektronikus eljárás esetén 3 munkanapon – belül döntenie kell az ügyben.

Tematikus összeállításunkban áttekintjük e sommás eljárás legfontosabb kérdéseit, a kérelemtől a költségekig. Külön teret szentelünk az úgynevezett európai fizetési meghagyásos eljárás bemutatásának. A Függelékben útmutató található az űrlapok kitöltéséhez.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. április 22.) vegye figyelembe!