5. Egyszerűsített vállalkozói adó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2010. december 10.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2010/06. számában (2010. december 10.)

5.1. Belföldi pénzforgalmi bankszámla

A személyi jövedelemadó szabályaival összhangban az egyszerűsített vállalkozói adó szerint adózó egyéni vállalkozónak nem kell 2011. január 1-jétől belföldi pénzforgalmi számlát fenntartani, ha

– tevékenységét vagy szolgáltatását szünetelteti,

– a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segélyben, vagy

– a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási díjban

részesül.

Az adózó a szünetelést az egyéni vállalkozói tevékenységére tekintettel pénzforgalmi bankszámlát vezető hitelintézet(ek)nek is bejelenti. A bejelentés elmulasztásának minden adójogi következménye a magánszemélyt terheli.

[Eva-tv. 2. § (8)-(9) bekezdés]

5.2. Cselekvőképesség korlátozása

Az evaalanyiság nem szűnik meg, ha az egyéni vállalkozónak minősülő magánszemély adóalany tevékenységét, cselekvőképességének korlátozását vagy elvesztését követően, a nevében és javára törvényes képviselője folytatja. E rendelkezéssel a cselekvőképesség korlátozásának esete is szabályozásra került.

[Eva-tv. 3. § (2) bekezdés]

5.3. Osztalék utáni adót kiváltó adó

A személyi jövedelemadó mértékének változásával összhangban az osztalék utáni adót kiváltó adó mértéke 25 százalékról 16 százalékra mérséklődik.

Az osztalék utáni adót kiváltó adó egyéb szabályai nem változnak.

[Eva-tv. 18. § (3) bekezdés]

5.4. A személyi jövedelemadó változásaival összefüggő módosítás

A személyi jövedelemadóban 2010. január 1-jétől a természetbeni juttatás kategória megszűnik, bevezetésre kerül a kifizetőt terhelő egyes meghatározott juttatások köre. Ezzel összefüggésben, az evatörvényben a korábbi szja-törvény szerinti természetbeni juttatásokra az új, a kifizetőt terhelő egyes adó mellett adható juttatások szabályai vonatkoznak.

[2010-től a kifizetőt terhelő egyes meghatározott juttatások adóalapja után (amely a jövedelem 1,19-szerese) a kifizetőnek 16 százalék adót, valamint 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie].

[Eva-tv. 18. § (6), (11) bekezdés]

5.5. Járulékalap

A tevékenységre jellemző kereset alapján történő személyijövedelemadó-szabályok megszűnésével összhangban a jövőre nézve megszűnik a főállású vállalkozókra irányadó, a tevékenységre jellemző kereset utáni járulékfizetés szabálya. 2011. január 1-jétől a főállású egyéni és társas vállalkozókra a 2011. évtől érvényes új minimális járulékalap az egyszeres minimálbér, illetve középfokú végzettséget/szakképzettséget igénylő főtevékenység esetén a garantált bérminimum összege.

A garantált bérminimum a munkaviszonyban álló alkalmazottakra érvényes összeg, amely a minimálbér összegénél magasabb, és amelyet a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakört betöltő munkavállalók részére kötelező a munkáltatóknak bérként kifizetni.

Ezekkel a szabályokkal összhangban az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók esetében is a minimálbér lesz a járulékalap, és nem kell többé alkalmazni a tevékenységre jellemző kereset utáni járulékfizetés szabályát. A minimálbér alapulvételével kell tehát megfizetni a foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási járulékot és a biztosítottat terhelő egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, illetve nyugdíjjárulékot.

[Tbj-tv. 29/A. § (1) bekezdés]

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2010. december 10.) vegye figyelembe!