11. Gépjárműadó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2010. december 10.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2010/06. számában (2010. december 10.)

11.1. A súlyosan mozgáskorlátozottak személygépkocsiját megillető mentesség

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXII. törvény (Gjt.) súlyosan mozgáskorlátozottakra vonatkozó 2010. december 31-ig hatályos szabálya szerint a mentesség csak a súlyosan mozgáskorlátozott adóalany tulajdonos 100 kW-ot meg nem haladó egy darab személygépkocsija után érvényesíthető. A mentesség a hatályos szabályok szerint akkor is jár, ha a súlyosan mozgáskorlátozott kiskorút vagy cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt álló súlyosan mozgáskorlátozott nagykorút a járműtulajdonos adóalany szülője szállítja.

Mindezek alapján, ha a súlyosan mozgáskorlátozott üzemben tartói minőségre tekintettel alanya a gépjárműadónak, akkor esetében jelenleg nem jár a mentesség. Továbbá akkor sem illeti meg a mentesség, ha járműnyilvántartásban a súlyosan mozgáskorlátozott járműtulajdonos mellett üzemben tartó is szerepel, mert ilyenkor az utóbbi az adó alanya.

Az Alkotmánybíróság 22/2010. (II. 25.) AB határozata 2010. december 31-i hatállyal a Gjt. mentességi szabályából hatályon kívül helyezte "a tulajdonában lévő" szövegrészt. Azaz az AB által megállapított törvényi mentességi szabály alapján 2011. január 1-jétől a súlyosan mozgáskorlátozott üzemben tartó adóalany is mentesül az adófizetés alól.

A visszaélések mérséklése és a bevételkiesés elkerülése érdekében a mentességi szabályt a törvénymódosítás oly módon változtatja, hogy az adómentesség csak a súlyosan mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsik átlagos (13 000 Ft/év) adóterhéig jár, tehát az a feletti adóösszeget meg kell fizetni.

[Gjt. 5. § f) pont]

11.2. A járműnyilvántartásból való adóztatás körének bővítése

A gépjármű-adóztatás 2004. január 1-je óta a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) által vezetett járműnyilvántartás adatai alapján történik. 2010. január 1-jétől pedig a légrugós tehergépjárművekre, autóbuszokra az adómérték kisebb (1200 Ft/100 kg), mint a nem légrugós tehergépjárművekre (1380 Ft/100 kg), ugyanakkor a légrugós rugózási rendszerről KEK KH adatszolgáltatási kötelem a hatályos rend szerint nincs, mert az adatok feltöltését 2010-től kezdték meg.

A kedvezőbb adómérték jelenleg tehát csak úgy vehető igénybe, hogy az adózó igazolja az adóhatóság előtt: tehergépjárműve légrugós rugózási rendszerű. A légrugózásra vonatkozó adatokat a járművek döntő többsége esetén ugyanakkor a járműnyilvántartás már tartalmazza, ezeket az adatokat az önkormányzati adóhatóságok a közlekedési nyilvántartási hatóságtól megkaphatják, adózói külön bejelentésre e körben már nem lesz szükség. Ezért az igazolási kötelmet a Gjt. 18. §-a 19. pontja már csak azokra az esetekre tartja fenn, amelyekben a járműnyilvántartásból nem tűnik ki a rugózási rendszer milyensége. (E változtatással összefügg az Art.-ben az adatszolgáltatási kötelem előírása.)

[Gjt. 18. § 19. pont]

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2010. december 10.) vegye figyelembe!