6. ERP modellek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2010. október 13.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2010/05. számában (2010. október 13.)

A vállalkozások tipikusan négyféle modellen alapuló megoldás közül választhatnak a szoftverpiacon. Ezek a következők:

– Partneri ökoszisztémák

– Keretrendszerek

– Kategóriájukban legjobb integrált csomagok

– Teljes körű beágyazott megoldások

Az alábbiakban az egyes típusú megoldások előnyeit és hátrányait mutatjuk be, figyelembe véve a funkciókat, a birtoklási összköltséget és egyéb kulcsfontosságú tényezőket.

6.1. Partneri ökoszisztémák

A szolgáltatók egy része olyan ERP-megoldásokat kínál, amelyek számos iparágban használható alapvető horizontális funkciókat foglalnak magukban. Ezek a cégek partnereikre támaszkodnak az alaptermékre épülő, iparág-specifikus szolgáltatások fejlesztésében. A jelentősebb szolgáltatóknak több ezer fejlesztőpartnerük van több tucat helyszínen és országban. Partnereik támogatása céljából a szolgáltatók hitelesítik a partneralkalmazásokat, elektronikus képzéseket és képzési forrásokat biztosítanak, illetve internetes közösségeket hoznak létre, ahol a partnerek kapcsolatokat építhetnek, megoszthatják gyakorlati tudásukat, és reklámozhatják ajánlatai­kat.

6.1.1. Előnyök

A partneri ökoszisztémák többféle szempontból előnyösek az ügyfelek számára:

6.1.1.1. Iparág-specifikus megoldások széles választéka

Egy számos partnerrel működő ökoszisztéma pótolni tudja a szolgáltató alkalmazásában lévő üres foltokat, sokféle iparág- és aliparág-specifikus testreszabást tud biztosítani, és számos hely-, ügyfélméret- és földrajzi követelménynek tud megfelelni. Napjainkban minden nagy szoftverszolgáltató kiterjedt partneri ökoszisztémában működik, és különféle integrációs, támogatási és minőségi szinteken biztosít megoldásokat.

6.1.1.2. Nyitottság az integrációra

A partnerek által biztosított bővítmények alkalmazásprogramozási felületek (API) segítségével történő integrálásának támogatása leegyszerűsíti a partnerek és a külső felek megoldásainak integrálását.

6.1.1.3. Alacsony költség, gyors implementálás

A partneri ökoszisztémák megoldásai kisebb költséget jelentenek, és rövidebb idő alatt implementálhatók, mint a nagy, keretrendszer-alapú ERP-megoldások, mivel ezek előre kialakított bővítmények, amelyek speciális megoldást kínálnak egy problémára. Az 1. szintű ERP-rendszerek 9-13 millió dollárral többe kerülnek, és két-három hónappal hosszabb idő alatt implementálhatók.

6.1.2. Hátrányok

6.1.2.1. Zavarba ejtő partneri ökoszisztémák

Amikor a szervezetek értékelik a különféle partnermegoldásokat a szállítóközpontú ökoszisztémákon belül, sokan nem tudják elválasztani a megfelelő megoldást a megfelelő partnertől.

A partnerek szakértelméhez nem társul külső ellenőrzés. A végfelhasználók elvárják a szolgáltatóktól, hogy útmutatást nyújtsanak a megoldás telepítéséről, támogassák a partnerek megoldásait frissítésekkel, és biztosítsák a megoldások tesztelését. Ez a támogatás azonban nem mindig valósul meg.

A partnerprogram-definíciók nagy eltéréseket mutatnak az egyes programok esetében. Kevés a felhasználói értékeléseket, programrészleteket és ügyfél-referenciákat tartalmazó partnerkatalógus, és nincs megfelelő internetes felhasználói közösség.

6.1.2.2. Több forrást használó rendszerek és támogatás

Számos közepes méretű szervezet (sőt, nagyvállalat) előnyben részesíti, ha legtöbb üzleti rendszere és a támogatási szolgáltatások egyetlen forrásból erednek. A partneri ökoszisztémák esetében azonban több szolgáltatónak is meg kell felelnie az ügyfél üzleti igényeinek és vertikális ipari követelményeinek. Ez bonyolult informatikai rendszereket eredményezhet, amelyeknek nehezebb megoldani a támogatását és a frissítését, mint egy egyetlen szolgáltató által kínált, átfogó megoldásnak.

6.1.2.3. A partnerek megkérdőjelezhető életképessége

Az ökoszisztéma számos partnere lehet kisméretű, ami azt vonja maga után, hogy nem mindegyikük fog életképesnek bizonyulni hosszú távon. Az ökoszisztéma-partnerekkel együttmű­ködni kívánó vállalatok legyenek tisztában azzal, hogy mibe vágnak bele. Ha a vállalat azt fontolgatja, hogy nem a jelenlegi ERP-szolgáltatójától fog bővítést kérni, alaposan győződjön meg a kapcsolat jellegéről és feltételeiről, mivel az együttműködési megállapodásokat pont olyan egyszerű felbontani, mint megkötni. Nem minden partnerkapcsolat köttetik a mennyben, és nem mindegyik tart örökké. Gondolják át, hogy milyen hatással lenne a működő gyártási környezetre a partnerkapcsolat állapotában felmerülő változás.

A vállalatok a következőképpen gondoskodjanak saját védelmükről: megfelelően vizsgálják meg a potenciális szolgáltatók, különösen az ERP-szolgáltatók kisméretű partnereik pénzügyi hátterét, és írjanak kötelezvényt, amelynek révén bizonyos teljesítménybeli vagy vállalati események (összeolvadás és felvásárlás, csődeljárás vagy a partnerkapcsolat felbomlása) esetén kiadható az alkalmazás forráskódja a vállalatnak. Ilyen megállapodás megléte esetén a vállalat házon belül folytathatja a működést, és felmérheti, hogy másik szolgáltatóra vált, vagy saját maga fogja kezelni az alkalmazást és/vagy felületet.

6.1.2.4. Ügyfélspecifikus

Az ökoszisztémában megjelenő számos partneri bővítményprogramot azért hoznak létre, hogy egy adott ügyfél problémáját megoldják, ezért nem mindig jelentenek általános megoldást, inkább egy adott ügyfél számára alkalmasak.

6.1.2.5. Egyenetlen minőség

A partneri bővítmények gyakran nem ugyanolyan szinten készülnek el, mint az ERP-szolgáltató alapterméke, mivel előfordulhat, hogy esetükben nem ugyanaz a termékfejlesztés vagy a minőségbiztosítás megközelítésének módja.

6.1.2.6. Inkonzisztens verziók

A termékverziók gyakran változnak (mindkét oldalon), és ez frissítéseket és hitelesítéseket, illetve újrahitelesítéseket tesz szükségessé. A partnerek, akik általában kisebb cégek, nem mindig tudnak lépést tartani az ERP-szolgáltató fejlesztéseivel, és lemaradhatnak a verziótámogatás terén. Ez visszatarthatja az ügyfeleket attól, hogy bevezessék az alaptermék új és szükséges funkcióit. Az is elő­fordul, hogy a partnerek és az ERP-szolgáltató fejlesztési ütemezése nem illeszkedik egymáshoz, ezért adminisztratív és frissítés-, illetve kiadáskezelési többletmunkára van szükség.

6.2. Keretrendszerek

Számos nagyobb ERP-szolgáltató kínál saját alkalmazás-keretrendszerére épülő üzleti alkalmazásokat, amelyek gyakran a szervezet összes alkalmazásának alapját adják, kiaknázva ennek elő­nyeit. Napjainkban a következőket foglalhatják magukban ezek a keretrendszerek: az adatbázis, alkalmazáskiszolgálók és egy SOA-alapú közbenső szoftverréteg vállalati szolgáltatási csatornával, amely lehetővé teszi az alkalmazások és az összetevők közötti üzenetváltást. Az üzleti folyamatok kezelése (BPM), az alkalmazásfejlesztés és a kompozíciós rétegek lehetővé teszik, hogy az ügyfelek összekössék az alkalmazásokat és az összetevőket, és üzleti szabályok segítségével létrehozzanak többfunkciós alkalmazásokat és üzleti folyamatokat. Ezek a szolgáltatók vertikálisan alkalmazható helyzeteket is bevezetnek, amelyek minden üzleti folyamatot lefednek, például az együttműködési igényeket és az ellátástervezést.

Ezek a platformok általában lehetővé teszik a szolgáltatók saját alkalmazásai és moduljai, valamint a külső alkalmazások közötti együttműködést, így a szervezet minden alkalmazása összehangoltan használható. Számos keretrendszert használó ERP-szolgáltató értékesíti magát a technológiai platformot, amely magában foglalja az adatbázist és a közbenső szoftvert is. Néhány szolgáltató számára tulajdonképpen a platform technológiája a legfontosabb üzleti forrás. Ők saját alkalmazáskészleteiket is kínálják, amelyek vásárolt és belső fejlesztésű alkalmazásokat is tartalmaznak. Ezek a szolgáltatók partneri ökoszisztémákat is fejlesztenek, és kihasználják előnyeit.

6.2.1. Előnyök

6.2.1.1. Egységes vállalati architektúra

Az alkalmazásokat és infrastruktúrát is magában foglaló megközelítés használatával célzottan csökkenthetők az informatikai költségek, mivel a vállalati architektúra:

– rugalmasabb;

– az alkalmazásokkal jobban integrálható;

– a nyílt szabványok támogatása révén lehetővé teszi a jövőbeli együttműködést és a széles körű integrációt;

– jelentős innovációs lehetőséget kínál. Sok ilyen szolgáltató egyre inkább "dinamikus alkalmazásokat" kínál, amelyek a következő négy fő technológiát foglalják magukban: tartalom és együttműködés, üzleti folyamatok kezelése, SOA és üzleti intelligencia.

Ezeknek a technológiáknak az együttes alkalmazása a következő jellemzőkkel ruházza fel az alkalmazásokat: felhasználó-központúság, folyamat-központúság, rugalmasság, tartalom és együttműködés és információgazdagság.

6.2.1.2. Vertikális funkciók széles köre

A keretrendszert ajánló ERP-szolgáltatók vertikális funkciók széles körét kínálják, amelyek magukban foglalnak saját alkalmazáskészleteket és más szolgáltatóktól vásárolt és partneri ökoszisztémákon keresztül elérhető megoldásokat is.

6.2.1.3. Adott célokra kialakított megoldás

A keretrendszert kínáló szolgáltatók tényleges elő­nye, hogy olyan platformot nyújtanak, amelyre az alapoktól ráépíthető az ügyfelek igényeinek megfelelő, célzott megoldás.

6.2.2. Hátrányok

6.2.2.1. Ügyfélkontroll és zártság

A keretrendszert nyújtó szolgáltatók kínálnak némi támogatást a nyílt és de facto szabványokhoz, alkalmazásaikhoz azonban általában egyedi fejlesztésű üzleti folyamati platformok, adatbázisok és/vagy közbenső szoftverek szükségesek, és ez a trend a közeljövőben nemigen fog megváltozni. Ezek a vállalatok úgy próbálnak meg kontrollt szerezni ügyfeleik felett, hogy óriási, költséges technológiájú platformok telepítését teszik szükségessé, és meggyőzik az ügyfeleket, hogy kizárólag a szolgáltató saját platformján hitelesített megoldásokat használjanak.

Az ügyfelek számára ez a következőket jelenti:

– Ezek a szolgáltatók néhány évente új technológiákat vezetnek be, és ezt az általuk mesterségesen diktált termékavulás irányítja. 2008-ban a vállalatok 21 százaléka implementált nagyobb frissítést ERP környezetén, és a vállalatok ugyanekkora része végzett kisebb frissítéseket. Ezeket a frissítéseket rendkívül nagy mértékben a szolgáltatók által diktált támogatási határidők tették szükségessé, amelyek előírták, hogy ha az ügyfél későbbre halasztja a frissítést, azzal nagyobb karbantartási költség vagy bizonyos kiadások használati jogának megszűnése jár.

– Az ügyfelek azt kockáztatják, hogy ki lesznek zárva a SOA új világának fejlesztéseiből.

– Előfordulhat, hogy az ügyfeleknek olyan technológiákat kell bevezetniük, amelyekre nem állnak készen. A "cloud computing" technológia bevezetése például egyre vonzóbb az alacsony költségek mellett történő innovációt célzó vállalatok számára. A Gartner szerint azonban "a választási lehetőség, az érték és a kiszámíthatóság jelentette egyértelmű előny mellett felmerülnek új birtoklási kockázatok, amelyeket az alkalmazásszolgáltató szakembereknek és vállalati részvényeseknek meg kell vizsgálniuk.

6.2.2.2. Kiterjedt fejlesztések

A keretrendszert kínáló szolgáltatók általában a nagyvállalatokra, vagy más néven 1. szintű szektorra koncentrálnak. És bár ezek az ERP alkalmazások gyakran előkészített csomagban, adott üzleti funkciókhoz tartozó, előre megtervezett, bevált gyakorlattal együtt jutnak a vállalathoz, a szolgáltató valódi értéknövelő előnye az, ha célzott megoldáshoz segíti az ügyfelet, amellyel a vállalat versenyelőnyhöz juthat.

A keretrendszerre épülő ERP rendszerek ezért általában támogatnak olyan speciális folyamatokat, amelyek lehetővé teszik a differenciálódást kiterjedt konzultáción és a szoftver testreszabásán keresztül. A testreszabás ilyen szintje ugyanakkor magas implementálási és frissítési költségeket von maga után.

6.2.2.3. Hosszú implementálási ciklusok

A "célzott megoldás" kialakítási lehetősége, az ERP keretrendszerek implementálásának bonyolultsága és a testreszabás szükségessége miatt az ERP keretrendszerek implementálása sokkal tovább is tarthat, mint más típusú ERP alkalmazásoké. Az ERP rendszerek implementálása négytől egészen hatvan hónapig terjedhet, ebből 71% hat és tíz hónap közötti időt igényel.

6.2.2.4. Magas birtoklási összköltség

A frissítési kiadások, a szolgáltatónak fizetendő karbantartási díjak, a kiegészítő licencdíjak és a működési költségek (informatikai szakemberek és infrastruktúra) mind-mind hozzájárulnak a nagyvállalati megoldások magas birtoklási összköltségéhez. A licencdíjak jelentős költségtételként jelentkeznek, nem csupán az új funkciók miatt, hanem mert a szolgáltatók gyakran kiegészítő díjtételeket számítanak fel termékük nagyobb mértékű használatáért. A támogatási költség a legfontosabb vállalati alkalmazások támogatásához szükséges bonyolult szoftver- és hardverinfrastruktúrából, és a működtetésükhöz szükséges magas tudásszintű szakemberekből tevődik össze.

6.2.2.5. Nehéz használat

A keretrendszerre épülő ERP alkalmazások hagyományosan nehezen használhatók; bonyolult menürendszerükben és munkafolyamataikban csak a jól képzett felhasználók igazodnak el. Még az újabb ERP csomagok is csak kisebb javításokat tartalmaznak e téren, és ezek is inkább felszínesek.

6.2.2.6. Hangsúly a keretrendszeren

Az elsődlegesen az alkalmazásokra koncentráló többi szolgáltatótípussal ellentétben a keretrendszert biztosító szolgáltatók jóval többet kínálnak egy üzleti alkalmazásnál, ezért gyakran a nagyobb hasznot hajtó adatbázis- és közbenső szoftverekre vonatkozó ajánlatok kerülnek előtérbe. Mivel a keretrendszerrel házaló szolgáltatóknak az áll érdekében, hogy a vállalatok a teljes csomagra előfizessenek, maga az ERP alkalmazás háttérbe szorulhat.

6.3. Kategóriavezető csomagok

Néhány ERP-szolgáltató széles kört lefedő pontszerű megoldásokat alakított ki vagy vásárolt fel, amelyekre "kategóriavezető" ("best-of-breed") ajánlatokként is szoktak hivatkozni, és amelyek különféle üzleti kérdések kezelésére szolgálnak. Ezek a szolgáltatók ezután gyakran (de nem mindig) egy szolgáltatásorientált architektúrájú (SOA) réteg szolgáltatáskezelő funkcióit használva integrálják ezeket. Ez a réteg számos technológiai szabványt támogat, többek között a Java(tm), az IBM(r) MQSeries(r) és a Microsoft(r) .NET technológiát. Az egyes alkalmazások egymástól függetlenül működnek és fejlődnek, és a szolgáltató garantálja, hogy az alkalmazások együttműködjenek egymással.

6.3.1. Előnyök

6.3.1.1. Magas szintű megoldások

A kategóriavezető megoldások a specifikus üzleti feladatok széles körét képesek kezelni. Az e megoldásokban megtestesülő komoly vertikális szakértelem gyakran versenyelőnyt képes biztosítani az általánosabb ERP-szolgáltatókkal szemben. Az ügyfelek ezenfelül olyan megoldásokat szeretnének, amelyek az évek során már bizonyítottak, még ha a szolgáltató is kínálja őket bővítményekként, és nem külső fél.

6.3.1.2. Alacsonyabb költség, gyorsabb implementálás

Mivel a kategóriavezető megoldást ajánló szolgáltatók egy közös integrációs platformon keresztül adnak hozzáférést sok pontszerű és vertikális megoldáshoz, az ügyfél sokkal gyorsabban és alacsonyabb költség mellett tudja telepíteni ezeket a megoldásokat, mint egy külső fél által kínált megoldást. A kategóriavezető szolgáltatók minden fő termékvonalhoz szolgáltatásorientált funkciókat fejlesztenek, amelyek a szokásos termékfrissítések és karbantartási szolgáltatások részeként érhetők el. Az ügyfeleknek nem kell hatalmas szoftver implementálásával számolniuk, amelynek során akár a jelenleg és a közeljövőben aktuális követelményeket kielégítő meglévő megoldások lecserélésére is szükség lehet. Ennek köszönhetően a meglévő és az új megoldások együttműködése sokkal kisebb fejlesztési munka és zavarás mellett érhető el.

6.3.1.3. Szabványokon alapuló integráció

A szabványokon alapuló SOA alkalmazása és a termékek széles köre választási lehetőséget és kontrollt kínál az ügyfelek számára. A többféle platform és a működést zavartalanul folytatni tudó különálló alkalmazások támogatása révén a szabványokon alapuló SOA átláthatóvá teszi a változásokat a végfelhasználó előtt.

6.3.1.4. Kevésbé szigorú frissítési előírások

Az ERP keretrendszerekkel ellentétben a kategória­vezető alkalmazási szolgáltatók általában nem kényszerítik rá az ügyfeleket a frissítésre a termék régebbi verzióihoz járó támogatás megszüntetésével.

6.3.2. Hátrányok

6.3.2.1. Nincs közös felhasználói felület

A különféle kategóriavezető megoldások, amelyeket a szolgáltató felvásárlással vagy egymással kapcsolatban nem álló fejlesztési folyamatok során gyűjt össze, általában saját felhasználói felülettel vannak ellátva. Ez magasabb képzési kiadásokat generál az olyan szervezeteknél, amelyek több kategóriavezető alkalmazást is használnak, és negatívan hathat a felhasználók és az üzletmenet hatékonyságára. Az utóbbi időben több kategóriavezető megoldást kínáló szolgáltató kezd bevezetni szerepköralapú portálokat. Ezek közös felületet hoznak létre, amelyen keresztül a felhasználók betekinthetnek a mögöttes tranzakciós rendszerekbe, így a termékek felhasználóbarátabbá válnak. Ezek a törekvések azonban még mindig kezdeti stádiumban vannak, és általában nem fedik le a szolgáltatók minden ajánlatát, illetve szolgáltatását.

6.3.2.2. Vegyes technológiák

Számos kategóriavezető szolgáltató felvásárlással alakítja ki portfólióját, ezért funkciók széles körét tudja kínálni. Ezek a megoldások azonban gyakran különféle technológiákra épülnek, és ezek további költségeket generálhatnak, bonyolult rendszert eredményezhetnek, és végső soron az ügyfélnek belső szakértelmet kell felmutatnia több területen. Még ha ugyanazon a platformon is van kifejlesztve többféle alkalmazás, előfordulhat, hogy a technológia verziója nem egyezik meg, és ez ütközésekhez vezethet az implementálás során és később.

6.3.2.3. Magasabb adminisztratív költségek

A rendszergazdáknak több alkalmazás kezelését is meg kell tanulniuk, mivel az egyes alkalmazások felépítése eltérő, és ez kisebb hatékonyságot és magasabb karbantartási költségeket eredményez.

6.3.2.4. Korlátozott SOA-használat

Sok kategóriavezető megoldást kínáló szolgáltató még nem vagy nem minden ajánlatában alkalmazza a SOA-technikákat. Ez további költségeket és bonyolult használatot okozhat, mivel a felhasználóknak eltérő vállalatialkalmazás-integrálási megközelítéseket kell megismerniük.

6.3.2.5. A központi rendszer nehézkes karbantartása

Egy kategóriavezető környezetben a mögöttes rendszerek gyakran össze vannak kötve, ezért szükség lehet két vagy több meglévő törzsadat szinkronizálására és frissítésére a felszín alatt. A központi ERP rendszer például használhat egy törzsmintát, míg a bővítmény CRM egy másikat, és ezeket szinkronizálni kell. Ez magasabb szintű informatikai és adminisztratív összetettséghez vezethet, és gondokat okozhat az adatkezelésben és az adatok helyességében.

6.3.2.6. Időbeli eltolódások a kiadások között

Ha egy nagyobb kategóriavezető szolgáltató, amely alkalmazások széles körét kínálja, új ki­adásra frissíti egy alkalmazását, biztosítania kell, hogy a többi alkalmazáshoz való integrálást is frissíti és hitelesíti. Ez azonban nem mindig történik meg.

6.3.2.7. Az összpontosítás és az innováció hiánya

A kategóriavezető szolgáltatókat gyakran éri az a kritika, hogy felvásárolják a termékeket és az ügyfélkört, majd a karbantartási díjakból élnek. Kevés szolgáltatónak van stratégiai termékvonala – a hangsúly általában inkább a széles körű portfólióra kerül. Emiatt a kutatás-fejlesztésbe fektetett pénz nem mindig jelenik meg az egyes termékvonalak terén.

6.3.2.8. A termékek jövőjében kevés a támpont

Bár sok kategóriavezető szolgáltató elkezdte megvalósítani az alkalmazások SOA-val való kompatibilitását és fejleszteni a felhasználói felületeket, beletelik némi időbe, amíg ezek a funkciók minden alkalmazásba beépülnek. Az ügyfeleknek pedig nem elég, ha látják a szolgáltató hosszú távú célkitűzéseit. Ők tisztán szeretnék látni, hogy a szolgáltató mikor frissíti az adott alkalmazásokat, mivel nem minden termék részesül ugyanakkor az előnyökben.

6.4. Teljes körű beágyazott megoldások

A teljes körű beágyazott megoldások vállalat­specifikus alkalmazások széles körét kínálják, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók, mivel általában az alapjaiktól kezdve szolgáltatásorientált megközelítésre épülnek. Mivel mindegyik alkalmazást ugyanaz a szolgáltató fejlesztett ki, ugyanaz az architektúra áll mögöttük, egyetlen sémát használnak, és a végfelhasználók és rendszergazdák felé is egységes képet sugároznak.

6.4.1. Előnyök

6.4.1.1. Iparág-specifikus megoldások

Ezek a rendszerek teljes körű, iparág-specifikus megoldásokat kínálnak.

6.4.1.2. Beágyazott rendszer, zökkenőmentes integrálás

Az ilyen csomagokon belüli modulok nem integrálva, hanem beágyazva vannak. Ez azt jelenti, hogy az ügyfélnek nem kell összefércelnie különálló rendszereket, mivel a fő funkciók a rendszer részét képezik. Ez a megközelítés sokkal jobban szolgálja az ügyfelet, mivel egyetlen, központi megoldást jelent, amelynek révén az adatok egyszerűen szinkronizálhatók. Ez azt is jelenti, hogy az ügyfelek pénze a táblák szinkronizálására fordított karbantartási költségek helyett új üzleti funkciókra fordítható, amelyek az ügyfelek üzleti kihívásainak és lehetőségeinek kezelését szolgálják.

6.4.1.3. Konzisztens felhasználói felület

Mivel egyetlen szolgáltató fejleszti az összes modult, ugyanabban a kódrendszerben, a modulok egyetlen konzisztens felhasználói felületet használnak, ezáltal kisebbek a képzési költségek, és nagyobb felhasználói hatékonyság érhető el. A modern teljes körű beágyazott megoldások ezenfelül konzisztens internet- és Windows Smart Client-elérést tesznek lehetővé, így a felhasználók egyszerűen hozzáférhetnek az információkhoz bárhol és bármikor.

6.4.1.4. Olcsóbb, gyorsabb implementálás

Az implementálás 9-13 millió dollárral kevesebbe kerül, és két-három hónappal rövidebb időt igényel, mint az ERP keretrendszerek esetében. Ennek az az oka, hogy a teljes körű be­ágyazott megoldást kínáló szolgáltatók egyetlen kódrendszerben valósítják meg a (gyakran ipar­ág-specifikus) folyamatok előre csomagolt készletét, és ez a kódrendszer gyorsan telepíthető, így a befektetés gyorsan megtérül. Ezzel szemben a keretrendszert áruló szolgáltatóknak minden ügyfél számára egyesével kell kiépíteniük a megoldást.

6.4.1.5. Dinamikus alkalmazások

Mivel az alkalmazás egyetlen szolgáltatótól származik, egyszerűbben beépíthetők a legújabb dinamikus alkalmazási technológiák, mint például a vállalati keresés, jelenlétészlelés és valós idejű kommunikáció. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazások felhasználó-központúbbak (a felhasználók valós szükségleteihez testreszabott munkakörnyezetet teremtenek), alkalmasabbak az együttműködésre (az információk többféle közegben telepíthetők és felhasználhatók az együttműködésre), dinamikusak (programozók segítsége nélkül is módosíthatók), információban gazdagok (a döntéshozáshoz és a cselekvéshez szükséges összes információt egy helyre koncentrálják) és folyamatközpontúak (használatával a vállalatok proaktív módon bevonhatják a felhasználókat az üzleti folyamatokba).

6.4.1.6. Részlegek közötti folyamatok

A beágyazott rendszereket kínáló szolgáltatók egy teljes körű, konzisztens megoldásra építenek, ezért jobban tudnak összpontosítani az iparág-specifikus folyamatokra. Mivel ezek a megoldások SOA megközelítést alkalmaznak, a tényleges üzleti folyamatok vállalati szinten kezelhetők, és nincs szükség széles körű integrációra. Ennek köszönhetően az ügyfél modellezni tudja a vállalat működését üzleti folyamatok kezelésére (BPM) szolgáló funkciók, üzleti szabályok, események, irányelvek és munkafolyamatok használatával anélkül, hogy szükség lenne testreszabásra.

6.4.1.7. Egyértelmű számonkérhetőség

Mivel egyetlen szolgáltató van, probléma esetén az ügyfél pontosan tudja, hogy kihez kell fordulnia. Az egyértelmű számonkérhetőségnek köszönhetően az ügyfelek befektetése gyorsan megtérülhet, és alacsonyabb lehet a birtoklási összköltség.

6.4.2. Hátrányok

6.4.2.1. Egyetlen technológia

A teljes körű beágyazott megoldást kínáló szolgáltatók azért tudják hozni ezeket az előnyöket, mert egy adott technológiájú platformra építik a megoldásukat. Bár ez a szolgáltató nagyobb hatékonyságát eredményezi, és konzisztens hátteret ad az ügyfél számára, kiszoríthatja a szolgáltatót olyan ügyfeleknél, akiknek a vállalati irányelvei egy másik technológiájú platform használatát írják elő. Azonban még az ilyen esetekben is egyre gyakrabban fordul elő, hogy a vállalat az igények alapján választja ki az ERP rendszert, és nem műszaki szempontok szerint, feltéve hogy az ERP megoldás általánosan telepített és támogatott platformot használ, például Microsoft .NET keretrendszert.

6.4.2.2. Kevesebb alkalmazás

Bár a teljes körű beágyazott megoldást kínáló szolgáltatók magas pontszámot kaphatnak annak köszönhetően, hogy funkcióik egyetlen konzisztens kódrendszerre épülnek, és minden kiadás kezelése megoldott, lehet, hogy egy ilyen szolgáltató nem tud olyan szintű bővítményeket adni, amilyeneket egy ökoszisztéma vagy kategóriavezető szolgáltató képes elérni. Az ügyfeleknek ezért pontosan tisztában kell lenniük azzal, hogy mire van szükségük a szolgáltatótól, és ismerniük kell a szolgáltató termékstratégiáját az új fejlesztésekkel kapcsolatban. Számos teljes körű beágyazott megoldást kínáló szolgáltató ajánl szabványos alapokra, például a SOA-ra épülő megközelítést, és ez leegyszerűsíti a külső szolgáltatók termékének szükség esetén történő integrálását.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2010. október 13.) vegye figyelembe!