3. A vállalatirányítási rendszer részei

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2010. október 13.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2010/05. számában (2010. október 13.)

A rendszerek komponensei három fő típusba sorolhatók funkcionális szempontból:

- operatív folyamatok támogatása,

– elektronikus üzletviteli (e-business) funkciók,

– vállalkozásirányítási folyamatok támogatása.

3.1. OLTP

Az online tranzakció-feldolgozó rendszerek (OLTP: Online Transaction Processing) gyorsan, hatékonyan feldolgozzák a vállalatnál keletkező nagyszámú üzleti tranzakciót és adataikat, információkat gyűjtenek a rendszerek másik nagy csoportja számára. Mindezeken túl a rendszerek folyamatosan tervezik a szervezet működéséhez szükséges erőforrásokat, kiszámítják az anyag- és alkatrészszükségletet, a szükséges gyártókapacitás nagyságrendjeit, a humánerőforrás-szükségleteket, vagy a likviditás folyamatos biztosításához szükséges készpénz mennyiségét.

3.2. e-Business

Az e-Business alkalmazás az internetre épülő üzleti megoldások gyűjtőneve. Idetartozik

- a vállalat és vevői, ügyfelei közötti kapcsolatok menedzselése (e-CRM: electronic Customer Relationship Management),

- az ellátási láncok irányítása (e-SCM: electronic Supply Chain Management),

- a vállalatok közötti (B2B: Business-to-Business), továbbá a vállalat és a fogyasztók közötti (B2C: Business-to-Consumer) keres­kedelem (e-Sommerce), beleértve a beszerzést (e-Procurement) és az értékesítést (e-Sales) is,

- a vállalatok hatóságok iránti kötelezettségeinek interneten történő lebonyolítása (B2A: Business-to-Administration).

3.3. OLAP

Az online elemzéskészítő (OLAP: Online Analytical Processing) rendszerek alkalmazásai kiegészítik az erőforrás-tervező operatív rendszereket, feldolgozzák és a menedzsment számára felhasználhatóvá teszik a bennük felhalmozott információkat, kiegészítik azokat más (külső) forrásokból is, vagyis megteremtik a vállalat információs vagyonát.

A vállalkozásirányítási rendszerek az adattárház (Data Warehouse) technológiára épülnek, amely keretében a vállalati adathalmaz elemzésre optimalizált állapotban kerül tárolásra. A tárolt adatok felhasználása az adatbányászat (Data Mining) módszereinek alkalmazásával történik. Az egész rendszer alapja az üzleti intelligencia (Business Intelligence) komplex kiépítése, amely magában foglalja az adattárház-alapú online elemző feldolgozást, a vezetői döntéstámogató rendszereket (DSS: Decision Support System), a vezetői információs rendszereket (EIS: Executive Information System), valamint az adatbányászati módszereket (Data Mining).

A kontrolling a vezetés alrendszere, mely koordinálja a tervezést, az ellenőrzést, valamint az információellátást. A kontroller a vállalati vezetés részeként, illetve közvetlen alárendeltjeként helyezkedik el a vállalati hierarchiában, mivel ő a vállalatvezetés információellátója, a tervezés résztvevője és az ellenőrzés realizálója.

Az OLAP a vállalatok ön- és környezetelemzési tevékenysége, amely különféle elemzési modellek és szempontok alapján információk összegyűjtése, rendszerezése, értelmezése, szintetizálása és végül aktiválása.

3.3.1. Technológia

Az OLAP technológia alapja a többdimenziós modell ("OLAP-kocka"). A technológia alapvetően két részből áll, egyrészt az adatokat az adattárház-technológiával elemzésre optimalizált formában, multidimenzionális vagy relációs adattárban kell tárolni. Másrészt az így felépített adatbázisból az OLAP-funkciók segítségével célratörő elemzések végezhetők. Ha kiválasztunk pl. egy termékkategóriát, megjeleníthetők annak összetevői eggyel alacsonyabb részletezettség szinten, vagyis a kategória mely típusok milyen volumeneiből állt össze. Az OLAP-funkciók használata tehát lehetőséget ad az okok feltárására, azaz az egyes összetevők hatásának részletes vizsgálatára.

3.3.1.1. Elemző eljárások

A különböző elemző, értékelő, beszámoló eljárások egyik típusát alkotják az elemző, lekérdező eszközök. Idetartoznak a standard jelentések, beszámolófüzetek, amelyek a vállalati kontroller koordinálása eredményeképpen az informatikai rendszer által szolgáltatott alapinformációk, amelyek a kritikus sikertényezőket tartalmazzák, értékelik. Elsősorban a szakterületek vezetőinek munkaanyaga. Az "ad hoc" lekérdezések, elemzések a vállalati vezetők részére biztosított "egyéni" lekérdezési lehetőségek, amelyek összességében arra szolgálnak, hogy feltárják a trendek mögött rejlő kiváltó okokat. A szakterületi és a felső vezetők eszköze is. Az úgynevezett EIS felső vezetői rendszer erősen szintetizált, leegyszerűsített, statikus összefoglalókat jelent. Az adatbányászat (Data Mining) a nagyméretű adathalmazokban található rejtett összefüggések feltárására szolgáló eszközöket jelenti, amelyek felszínre hozhatják a vállalat mélyen húzódó, felszín alatti, de alapvető, meghatározó működési trendjeit. Vonatkozhat ez a vevő vagy a szállítói kör viselkedésére is. A vezetés és a marketing nélkülözhetetlen eszköze.

3.3.1.2. Tervezőrendszerek

A tervezés, teljesítményértékelés, akciók tervezése, tervmódosítások, stratégiaépítés láncolatát összefogó rendszer a vezetés számára.

3.3.1.3. Speciális alkalmazások

A vállalat versenyképes működéséhez ma már elengedhetetlenül szükséges alkalmazások, amelyek információellátása szintén a vállalati adatraktárból történik, s a speciális funkciókhoz releváns lekérdező-elemző funkciókkal is rendelkeznek (CRM, Balanced Scorecard).

3.3.2. Funkciók

Az "OLAP-kockából" megfelelő parametrizálással kiemelhetünk ún. "szeleteket", vagyis valamely komplex struktúra (pl. a vállalat teljes értékesítési volumene) - meghatározott jellemzőkhöz kötött – részhalmazát.

A szeletelés a részletes cellaadatokra vonatkozó lekérdezéseknél a teljes kockának a különböző, maximum kétdimenziós szeletekre bontásának művelete, amely az egyes funkcionális felhasználói igényeknek felel meg.

Az adathalmazt fordított relációban is megtekinthetjük, mivel számunkra az a nézet (x és y tengelyek felcserélése) az értelmezhető.

Gyakori feladat, amikor a rendelkezésre álló adathalmazból csak egy – szintén többdimenziós - részhalmazra vagyunk kíváncsiak. Ekkor használjuk az OLAP tartománykiemelés vagy "kockázás" funkcióját.

A behatóbb vizsgálatok érdekében szükségünk lehet a részletekre, amiket kibonthatunk a különböző hierarchiák mentén, pl. a földrajzi dimenzió, vagy pl. a kategória-összetevők vonatkozásában. Az ilyen "lefúrás" lehetőséget ad az okok feltárására, vagyis az egyes összetevők hatásának részletes vizsgálatára. Az aggregált adatok dimenziófinomítása a "drill down" művelet, amellyel egyre mélyebbre kerülünk a dimenzióhoz tartozó hierarchia mentén. A dimenziófinomítás ellentéte a dimenziótömörítés, a "drill up" művelet, amely során egy részletesebb felbontású statisztikából egy durvább felbontású statisztikára lépünk át.

Az előző OLAP eszköz lehetővé teszi, hogy az összes adathalmazból bármikor képezhessünk részadathalmazt, vagy akár "szeletet", de annak inverze, az aggregáció is rendelkezésünkre áll.

Egy másik speciális művelet a kocka átdimenzionálása, amelynek során egy módosított kockát hozunk létre, csökkentve a dimenziók számát. Az új kocka celláinak értékét az eredeti cellaértékek aggregációjával származtatjuk.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2010. október 13.) vegye figyelembe!